“Pornografija stvara generacije impotentnih muškaraca”


Široka rasprostranjenost i laka dostupnost pornografskog sadržaja dovela je do toga da jedan u 10 mladih muškaraca ima erektilne probleme, this upozorava doktor Endru Smajler.

“Re? je o mladi?ima dobrog fizi?kog zdravlja, click sa seksualnim problemom koji se obi?no vezuje za starije ljude. Problem je što su u tako ranom dobu ve? masturbirali na pornografiju 10.000 ili ?ak milion puta”, kaže Smajler.

“Ako imate 17 godina, a takva praksa ?ini 90 odsto vašeg seksualnog iskustva, to zna?i da ste uložili mnogo vremena u odre?eni na?in seksualnog razvoja, a vrlo malo vremena u razvijanje seksualnost u interakciji sa drugom osobom. To zna?i da može da vam postane izuzetno teško da se uzbudite kada se na?ete u blizini vaše partnerke”, dodao je.

Rezultati studije iz 2014. godine pokazali su da svaki tre?i muškarac svakodnevno konzumira pornografski sadržaj, a kako se zahvaljuju?i razvoju smartfona i brze internet veze ukupna konzumacija u poslednjih nekoliko godina pove?ala, velika je šansa da bi taj procenat muškaraca u budu?nosti mogao da bude ve?i.

ČITAJTE:  Nova serija oživljava skandalozni život pisca Trumana Kapotea

Doktorka An?ela Gregori, psihoseksualni terapeut kaže da mladi muškarci postaju neosetljivi na normalnu seksualnu stimulaciju.

“Pojedini momci razvijaju hiperseksualnost i stalno su uzbu?eni. Nešto nalik ose?aju svraba na mestu koje ne možete da po?ešete”, rekla je.

Uprkos tome što ovaj problem postaje sve ?eš?i, za zavisnost od pornografije još ne postoji zvani?na dijagnoza, kaže doktorka Gregori. Sre?om, ovaj problem je mogu?e rešiti, naro?ito ako su pacijenti vrlo mladi, piše Independent.

“Ako prestanete da masturbirate na porno filmove, mo?i ?ete da vratite svoj sistem u po?etno stanje i uzbudite se prilikom normalne seksualne stimulacije”, objasnila je.

Gregori preporu?uje suzdržavanje od pornografije u periodu od 90 dana – pojedinim muškarcima to je lako, dok drugi imaju mnogo problema sa ostvarivanjem zadatog cilja.

ČITAJTE:  Gej par iz Italije oduševljen Srbijom

Doktor Smajler isti?e da je potrebno “reprogramirati” i telo i mozak, tako da ?esto razgovara sa svojim klijentima u vezi sa time šta smatraju privla?nim – dok erektilna disfunkcija predstavlja veliki problem muškarcima koji redovno masturbiraju gledaju?i pornografiju, ?ak i samo gledanje takvog sadržaja dovodi do stvaranja nerealnih ideja o seksu u njihovim umovima.

“Seks u porno filmu deluje kao nešto lako – svi se odli?no zabavljaju, niko nikad ništa ne odbija i kaže ‘ne želim da radim to’”, kaže Smajler.

“Ali, ljudi u stvarnom svetu nisu uvek raspoloženi za seks. Pojedine situacije tako?e mogu da budu smešne – dogodi?e se da se prevrnete dok skidate pantalone, ispusti?ete neki ?udan zvuk, napraviti smešnu grimasu i sli?no. Ništa od toga ne dešava se na ekranu, tako da momci stupaju u odnose sa o?ekivanjem da ?e sve biti lako, i onda se na kraju zbune”, objasnio je.

ČITAJTE:  Hongkong: Promena oznake pola u ličnim kartama

Jedan od velikih problema tako?e je što veliki broj pripadnica lepšeg pola ne li?i na porno zvezde. Doktor Smajler, koji radi pretežno sa pacijentima izme?u 13 i 25 godina starosti i koji je napisao knjigu o muževnosti, veruje da široka potrošna pornografskog sadržaja “menja percepciju i o?ekivanja u vezi sa onim što je privla?no”, što zna?i da ve?ina njih razvija ekstremno uzak ukus.

Gregori veruje da, što pornografija postaje agresivnija, eksplicitnija i sveprisutnija, sve više muškaraca ?e imati problema sa intimnoš?u.

Koja je bezbedna koli?ina pornografije koju muškarci mogu da konzumiraju?

Doktor Smajler veruje da bi muškarac mogao da masturbira jednom do triput nedeljno bez negativnih posledica po seksualni život.

Ali, ako se desi da masturbirate na pornografski sadržaj nekoliko puta dnevno – i to je jedini na?in da masturbirate, onda ste na putu ka erektilnim problemima.

Izvor: B92


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.