Osnovana asocijacija trans, interpolnih i rodno varijantnih osoba „Spektra“


Osnovana je prva organizacija trans, diagnosis interpolnih i rodno varijantnih (TIRV) osoba „Spektra“.

Organizacija je osnovana od strane ?lanova/ica trans aktivisti?ke grupe „Transovci“ koja djeluje u okviru organizacije „Queer Montenegro“ tokom prošle nedjelje, za vrijeme održavanja „Transpozijuma IV“, regionalnog doga?aja koji okuplja trans, inter i rodno varijantne osobe.

Ideja za osnivanje organizacije TIRV osoba „Spektra“, nastala je iz potrebe da trans, inter i rodno varijantne osobe aktivno u?estvuju u zalaganju za ljudska prava, te daju svoj doprinos unapre?enju kvaliteta života TIRV osoba, kako na nacionalnom, tako i na regionalnom i internacionalnom nivou.

Po?etak svog rada „Spektra“ objavljuje danas u cilju obilježavanja Me?unarodnog dana vidljivosti transrodnih osoba. Svoje prve aktivnosti „Spektra“ je zapo?ela akcijom „Rod je spektar boja“ koja ima za cilj podizanje vidljivosti trans osoba i pokretanje diskusije o samom poimanju roda, kroz niz edukativnih i informativnih poruka distribuiranih ulicama Podgorice.

ČITAJTE:  Kontroverzni zakon u Škotskoj i sloboda govora

„Spektra“ je osnovana sa vizijom stvaranja društva u kojem sve osobe imaju jednak tretman i garantovana osnovna ljudska prava, te u kojem su svi naši identiteti i tijela poštovani, a sve naše razlike slavljene.

Glavni ciljevi organizacije su zaštita i promocija ljudskih prava trans, inter i rodno varijantnih osoba, izgradnja kapaciteta TIRV zajednice, ja?anje vidljivosti TIRV osoba u javnom prostoru, podizanje svijesti o TIRV temama, edukacija na temu roda, rodnog i polnog identiteta, kao i tjelesnih karakteristika, pružanje servisa besplatne psihosocijalne, pravne i vršnja?ke podrške TIRV osobama, organizovanje kulturnih doga?aja koji imaju za cilj propitivanje pola i roda i drugih manifestacija.

Za Queer Montenegro kao organizaciju posve?enu izgradnji LGBTIQ pokreta osnivanje organizacije „Spektra“ predstavlja ostvarenje jednog od glavnih ciljeva izgradnje kapaciteta i osnaživanja pojedina?nih identiteta unutar LGBTIQ zajednice.

ČITAJTE:  Nema više lekova za blokiranje puberteta za decu u Britaniji

Osnivanje organizacije „Spektra“ rezultat je višegodišnjeg rada Queer Montenegra i aktivisti?ke grupe trans, inter i rodno varijantnih osoba iz Crne Gore usmjerenog ka osnaživanju ove zajednice, izgradnji kapaciteta za samostalno aktivisti?ko djelovanje i ohrabrivanje ?lanova/ica ove zajednice da aktivno u?estvuju u svim procesima koji se ti?u njihovih ljudskih prava direktno, samostalno i javno vidljivo.

Organizacija „Spektra“ ?e zvani?no biti registrovana sljede?e nedjelje.


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.