Novi gradonačelnik Rija: Homoseksualnost je nasledna bolest

Evangelisti?ki episkop koji je jednom prilikom rekao da su homoseksualci “žrtve groznog zla” izabran je za gradona?elnika Rio de Žaneira, advice jer su se glasa?i u Brazilu u velikom broju okrenuli desno-orijentisanim politi?arima koji su obe?ali da ?e se “pozabaviti” sve lošijim uslovima života u ve?im gradovima.

Marselo Krivelja iz Univerzalne crkve božjeg kraljevstva pobedio je sa 59 procenata u odnosu na 41 procenat koji je imao njegov rival, medical socijalista Marselo Freiš i rekao da ?e raditi na poboljšanju “zdravlja nacije, obrazovanja, transporta i javne bezbednosti” u najpopularnijoj turisti?koj destinaciji u Brazilu.

U prošlosti je Krivelja zauzeo ?vrst stav protiv homoseksualizma, koji je opisao kao “maligni”, i abortusa. Krivelja je katolike nazvao “demonima”, a hinduiste optužio da “?uvaju ne?iste demone”. On je “upozorio” da homoseksualizam može da se “prenese na slede?u generaciju, sa oca na sina”:

– Kad otac umre, duh homoseksualnosti se može preneti na sina, koji može da zapostavi ženu i decu ne bi li se više “bavio” ovakvim ponašanjem.

Prema zvani?nim podacima, Rio ima najve?i procenat ne-heteroseksualnih muškaraca u Brazilu, a 19,3 % populacije su gej i biseksualni muškarci. Ina?e, o?ekuje se da se na gej paradi koja treba da se održi 13. novembra, okupi oko milion u?esnika.

Krivelja je ina?e bio favorit, navodili su razli?iti izvori, uprkos ?injenici da se i proteklih godina kandidovao za gradona?elnika i bio neuspešan. Širom Brazila, kandidati desne orijentacije su oja?ali na ra?un Radni?ke partije, koja je imala veliku javnu podršku sve do opoziva bivše predsednice Dilme Rusef u avgustu ove godine.

Izvor: Telegaf

ČITAJTE:  Zaštitnik građana traži obuku za nastavnike o LGBT pitanjima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.