Nije smak sveta ako vam je dete gej


Danas se o homoseksualnosti pri?a mnogo više i slobodnije nego ikada pre. Zato se pojedini roditelji pitaju da li njihovo dete može da postane gej ako posmatra dva muškarca koji se ljube. Takve slike sve ?eš?e su u novinama i na televiziji , buy a mame i tate volele bi da znaju i koji znaci ukazuju na to da je njihov naslednik homoseksualno orijentisan.

Homoseksualnost se od davnina smatrala nemoralnim ponašanjem. Postojala je i u kulturama koje su takvo ponašanje sankcionisale smrtnim kaznama. Iz priru?nika za mentalne poreme?aje izba?ena je još 1973. godine jer svi ljudi imaju pravo na sopstveni izbor i filozofiju života. To pokazuju i parade ponosa koje se održavaju širom sveta, prescription a sve je ve?i i broj zemalja koje priznaju istopolne brakove.

– Istraživanja pokazuju da je homoseksualnost otprilike 50 odsto naslednog, information pills a 50 odsto sredinskog porekla. Zato posmatranje dva muškarca kako se ljube ne mogu kod osoba da odrede seksualnu orijentaciju, ali mogu da probude znatiželju, posebno kod tinejdžera – kaže Dragana Stankovi?, psiholog i urednik portala www.psihologijaonline.com.

ČITAJTE:  Trećina Amerikanaca između 18 i 25 godina izjašnjava se kao LGBT

Prema re?ima naše sagovornice, tokom mladosti homoseksualne i heteroseksualne faze nailaze i prolaze spontano i tek izme?u 17. i 25. godine ustaljuju se prava homoseksualna ponašanja. Mladi? koji ima premalo muškog samopouzdanja ne može da ose?a pravu privla?nost prema ženama.

– On se u svojoj muškosti ose?a manje vrednim u odnosu na svoje vršnjake, sklon je strastvenom divljenju njihovoj muškosti i zato traži ljubav i naklonost nekoga od onih kojima se divi. Ovo važi i za devojke – objašnjava Stankovi?eva.

Ona isti?e da ako de?ak ima više sklonosti ka „nežnijim” igrama, želi samo da se druži sa devoj?icama i sa tim nastavi duže vreme, to ?e imati veliki uticaj na njegov kasniji seksualni život. Ako takve stvari stalno ponovlja i neprestano stremi ka tome, to može biti nagoveštaj njegove homoseksualnosti.

Roditelji se plaše da im deca jednog dana ne postanu homoseksualci, a nekad oni nesvesno doprinose tome. Ve?ina homoseksualaca kao najve?eg krivca spominju baš svoje roditelje. To se naj?eš?e dešava u porodicama u kojima deca imaju loše odnose sa roditeljem istog pola ili pak u onima u kojima majka ima dominantnu, posesivnu ulogu, a otac je pasivan i zanemaruje decu – isti?e naša sagovornica.

ČITAJTE:  Ispovest Nikoline Kovačević nakon operacije promene pola

Ona kaže da postoje pojedinci koji se u homoseksualne odnose upuštaju iz dosade, kako bi malo osvežili svoj monotoni heteroseksualni život. Ako im se dopadnu takve homoseksualne avanture, onda ?e ih ponavljati i ubudu?e i u tim situacijama homoseksualnost je nau?ena. Ona vremenom postaje deo osobe.

Ve?ina roditelja kad sazna da im je dete homoseksualac tu vest doživi kao šok. Odmah misle da im je dete nenormalno, a ve?inu njih najviše brinu reakcije familije, komšija i prijatelja.

– Za roditelje odjednom to dete koje su godinama voleli i odgajali postaje stranac. Pomisao da im je dete gej toliko im je strana da ose?aju zbunjenost, ljutnju i sramotu. To jednostavno ne mogu odmah da prihvate, ali vremenom stvari ?e postajati lakše. To je veoma složena stvar za celu porodicu i za nju je potrebno vreme – objašnjava Stankovi?eva.

ČITAJTE:  Dokumentarac „Topli fim“ Dragana Jovićevića premijerno u Solunu

Roditelji moraju da budu svesni da je priznanje i za dete bilo velika stvar. Ono to nije u?inilo kako bi mami i tati zagor?alo život, ve? zbog toga što mu je potrebna potvrda da to nije promenilo njihova ose?anja prema njemu. Imajte u vidu da je u tom trenutku detetu potrebna vaša pomo? i podrška više nego ikad pre.

Homoseksualci imaju strah kako ?e osobe iz njihove okoline prihvatiti i razumeti njih i njihovu razli?itost. Mnogi od njih svojim bližnjima se pravdaju da ne mogu da promene svoju seksualnu orijentaciju, kao što ne mogu da promene ni boju svojih o?iju ili ruku kojom pišu. Saznanje da je vaše dete gej, ne mora nužno da zna?i da je smak sveta. To može da bude novi po?etak u vašim životima – kaže naša sagovornica.

Piše: Biljana Stefanovi? 

Izvor: Blic


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.