Neophodan nedvosmislen odgovor na nasilje


U vreme kada govorimo o merama za suzbijanje porodi?nog, click vršnja?kog i sportskog nasilja slike fizi?kog nasrtaja funkcionera ŽFK Vojvodina Dragana ?apelje na mladu fudbalerku Nevenu Miladinovi?, help ali i napad na gej aktivistu Bobana Stojanovi?a na ulici loši su primeri.

Zamenica zaštitnika gra?ana za prava deteta i rodnu ravnopravnost Gordana Stevanovi? rekla je da se sve ?eš?e ombudsman bavi nasiljem, što je pokazatelj da smo društvo u kome, nažalost, ima sve više nasilja.

Iz tog razloga je, smatra, neophodna pravovremena reakcija nadležnih organa, koja je usledila i u slu?aju Nevene Miladinovi? i Bobana Stojanovi?a, ali i dalje procesuiranje i kona?no adekvatno kažnjavanje po?inilaca.

To je, prema njenim re?ima, nedvosmislen odgovor celog sistema da je nasilje apsolutno nedopustivo i da ?e svaki slu?aj biti kažnjen.

Stevanovi? ocenjuje da je u slu?aju fizi?kog nasrtaja Dragana ?apelje dobro što su nadležni organi najavili njegovu suspenziju jer je time poslata jasna poruku svim budu?im, potencijalnim, nasilnicima koliko je to neprihvatljivo.

ČITAJTE:  Kolege traže da se Kevinu Spejsiju dopusti da glumi

“Me?utim, taj slu?aj ukazuje na potrebu da društvo radi da se takvi slu?ajevi ne dešavaju”, kaže Stevanovi? i dodaje da je nužno izraditi sistem u kome ?e ovakvi incidenti biti onemogu?eni.

Kaže i da je važno da se postupak za taj incident što pre okon?a i da se u što kra?em vremenu donese odluka o njegovoj odgovornosti ?ime bi se poslala jasna i snažna poruka koliko je bilo koji vid nasilja neprihvatljiv.

“Imamo situaciju da je to uradio neko ko bi, prema svom položaju, trebalo da promoviše odre?ene vrednosti – fer plej, sportsko ponašanje, toleranciju, uvažavanje. Upravo je on taj koji bi trebalo da sportistima, trenerima i navija?ima ukaže koliko je bitno i zna?ajno da uvažavaju protivnike”, rekla je Stefanovi? ocenjuju?i da bi time poslao snažnu i jasnu poruku.

ČITAJTE:  Slučaj policijskog maltretiranja dve LGBT osobe zaglavljen u predistrazi

Me?utim, pita, kakvu je poruku poslao takvim postupanjem?

Naglasila je da posebno treba ista?i da je žrtva mlada sportiskinja ženskog fudbalskog kluba koja je samim opredeljenjem da trenira taj sport razbila duboko ukorenjenu predrasudu u našem društvu, da je fudbal muški sport – dodaju?i da mlade sportiskinje moraju da budu podržane, a da sportski funkcioneri treba da ulože maksimalne napore kako bi motivisali što više devoj?ica da se bave ekipnim sportovima, pa i fudbalom.

U slu?aju napada na gej aktivistu Bobana Stojanovi?a, kaže zamenica ombudsmana, suo?avamo se s predrasudama o LGBT osobama koje su u izveštajima Zaštitnika gra?ana navedene kao jedna od najugroženijih grupa, a kojoj su ?esto ugrožena osnovna ljudska i gra?anska prava.

Ocenjuju?i da o nasilju i kazni za po?inioca govorimo onda kada se incident desi, istakla je da bi prehodno trebalo da vidimo šta kao društvo radimo i koje poruke šaljemo.

ČITAJTE:  Kurti najavio legalizaciju istopolnih brakova

“Trebalo bi da vidimo da li dosta radimo na preventivi, ko su javni poslenici i kakve poruke šalju, na koji na?in, kada do?e do nasilja, sankcionišemo nasilnika”, rekla je Stevanovi?.

Isti?e i da Zaštitnnik gra?ana u svojim redovnim i posebnim izveštajima ukazuje da je neophodna odgovaraju?a edukacija mladih u školama kako bi se poštovala razli?itost i iskorenili svi vidovi diskriminacije, ali i obuka postupaju?ih službenika prema žrtvama diskriminacije.

Nasilni?ko ponašanje funkcionera ŽFK Vojvodine nad 18-godišnjom fudbalerkom i napad na Stojanovi?a osudila je i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Jankovi? koja o?ekuje od nadležnih organa da kazne po?inioce.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu pokrenulo je krivi?ni postupak protiv funkcionera ŽFK Vojvodine, a disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije suspendovala je ?apelju i zatražila dopunske izjave zbog skandala tokom me?a izme?u Vojvodine i Crvene zvezde kada je udario šamar igra?ici crveno-belih.

Izvor: RTS


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.