Nemci za istopolne brakove

Ve?ina Nemaca podržava homoseksualne brakove i zalaže se za to da homoseksualni parovi mogu da usvajaju decu. Nova studija me?utim otkriva i nelagodu koju mnogi i dalje ose?aju kada je u pitanju istopolna ljubav.

Homoseksualci, website lezbejke i biseksualci su i dalje diskriminisani u Nema?koj, this iako je to izri?ito zabranjeno Opštim zakonom o ravnopravnom tretmanu, kaže Kristine Liders, savezna poverenica za borbu protiv diskriminacije. Re?a primere: lezbejski par kojem jedan stanodavac nije hteo da iznajmi stan; muškarac koji je dobio otkaz kada se u firmi saznalo da živi sa de?kom; homoseksualni par koji je izba?en iz jednog hotelskog lobija zbog poljupca… svi ti ljudi su se javili Povereništvu za borbu protiv diskriminacije.

Takvi primeri su svakodnevni i to iako se, prema jednoj studiji, ubedljiva ve?ina Nemaca izjašnjava za potpunu ravnopravnost heteroseskualaca i homoseksualaca. ?ak 95 odsto gra?ana smatra da je dobro što su homoseskualci zakonski zašti?eni od diskriminacije, a 83 odsto se zalaže za legalizaciju homoseksualnih brakova. Tri ?etvrtine smatra da homoseksualni parovi treba slobodno da usvajaju decu. Studija sa 2.000 ispitanika, koju je poru?ilo Povereništvo, sprovedena je krajem prošle godine.

Trenutno homoseksualci u Nema?koj mogu ozvani?iti vezu pred mati?arem, što nije jednako braku. Iz toga proizilaze iste obaveze, ali manja prava – recimo homoseksualni par ne može zajedni?ki usvojiti dete. Tako?e, nema?ki Osnovni zakon prepoznaje i štiti jedino pravi brak mada se u njemu ne definiše da brak mora biti zajednica žene i muškarca.

Kristine Liders ozvani?avanje veze naziva „brakom druge klase“ i kaže da Nema?ka na tom polju kaska za mnogim zemljama Evrope. „Mislim da bi politici služilo na ?ast ukoliko se prema temi brak za sve otvori jednako kao ve?i deo društva“, rekla je ona za DW. Lidersova smatra da joj objavljeni rezultati ankete daju za pravo.

Odbojnost još prisutna

Istini za volju u istoj studiji se detektuju i odbojni stavovi. Tako 20 odsto Nemaca veruje da je homoseksualnost „neprirodna“. Oko 40 odsto ispitanika kaže da im je neprijatno ukoliko vide dva muškarca kako se ljube, a sli?an je procenat onih kojima bi bilo neprijatno da im je ?erka lezbejka ili sin homoseksualac. Oko 27 odsto njih veruje da u nastavi i udžbenicima treba govoriti jedino o heteroseksualnim parovima.

Beate Kiper, koja je potpisala studiju, kaže da manje stereotipa imaju mla?i i obrazovaniji. Tako?e, žene imaju pozitivnije stavove prema homoseksualcima od muškaraca. Uticaja ima i religija – što je neko religiozniji, to su negativniji njegovi stavovi. I to bez obzira da li je ispitanik hriš?anin, musliman, Jevrej ili Hindus.

No mogu se ?uti i upozorenja da se društvena klima – sve u svemu pozitivna – može lako izmetnuti u svoju suprotnost. Tako Markus Ulrih, portparol udruženja lezbejki i homoseksualaca, kaže da debatom dominira mala, ali „opasna alijansa religijskih fundamentalista, desnih populista i antifeministi?kih tvrdolinijaša“. On za DW navodi da uticaj ove „alijanse“ može porasti ukoliko ove godine na izborima u Holandiji, Francuskoj i Nema?koj oja?aju populisti?ke snage koje raspiruju mržnju prema manjinama.

Izvor: Deutsche Welle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.