Nedelja ponosa od ponedeljka u Beogradu


Predstavnik Organizacionog odbora Parade ponosa Boban Stojanovi? kaže da ?e debatni programi biti organizovani u Kulturnom centru grada svakog dana od 17.30, order a da ?e svi zainteresovani mo?i da razgovaraju na najrazli?itije teme vezane za prava LGBT zajednice.

‘Raduje nas i što nam je ove godine, u okviru filmskog festivala, Kinoteka izašla u susret i priredila tokom ?itave nedelje set kvalitetnih filmova koji se bave LGBT tematikom’, rekao je Tanjugu Stojanovi?.

Prema njegovim re?ima, to je prvi put da jedna kulturna institucija koja pripada gradu, državi, stane iza dela programa Nedelje ponosa.

‘To vidimo kao jedan mali, ali zna?ajan pomak za naše društvo i za ono što radimo’, rekao je Stojanovi?.

Ipak, kako navodi, najzanimljiviji i najatraktivniji je kulturni program koji ?e se odvijati, uglavnom, u Savamali.

Tokom Nedelje ponosa tu ?e biti prire?ene razli?ite izložbe, ve?eri stend ap komedije….

Prema re?ima Stojanovi?a, bi?e lepo, kvalitetno i zanimljivo.

‘Izdvojio bih takozvani Kvir salon, odnosno, salon vizuelnih umetnosti koji se na razli?ite na?ine doti?e teme seksualnog i rodnog identiteta. Goš?e, kustoškinje, su zapravo umetnice iz umetni?ke grupe ‘?icks on Speed’ koje su izlagale u najve?im svetskim galerijama kada su odlu?ile da do?u i budu deo beogradske Nedelje ponosa’, isti?e Stojanovi?.

Navodi i da je interesantna izložba muških aktova, ali i izložba ‘Nevidljive’ o Romkinjama koje pripadaju trans zajednici i koje zapravo žive na marginama društva.

‘Dva fotografa, Dragan Kujundži? i Vesna Lali?, priredila su i dokumentovala kako te osobe žive. Smatramo to posebno važnim jer te osobe su, kako kaže i naziv izložbe, nevidiljive u ovom društvu i potpuno na marginama interesovanja’, rekao je Stojanovi?.

On podse?a i da ?e u nedelju, 18. septembra, biti organizovana Prajd šetnja od Slavije do Trga Republike.

ČITAJTE:  Novo pravilo: Firme u upravnim odborima moraju imati manjine

‘Ukoliko nas vreme posluži sve ?e biti savršeno’, zaklju?io je Stojanovi? dodaju?i da ?e ove godine biti postavljena bina na kojoj ?e biti prire?en muzi?ki i kulturni program.

On je najavio da se osim aktivista iz regiona i sveta koji dolaze da podrže LGBT zajednicu u Srbiji i organizatore Prajda o?ekuje prisustvo predstavnika razli?itih institucija i ministara iz Srbije, kao i predstavnika ambasada, Saveta Evrope, evropskog parlamenta, važnih me?unarodnih organizacija.

‘To zna?i da je ono što radimo prepoznato i da neki ljudi širom sveta poštuju našu globalnu borbu za LGBT prava’, rekao je Stojanovi? dodaju?i da svi zainteresovani mogu da se informišu o programu Nedelje ponosa na sajtu Parada.rs i ili fejsbuk stranici – prenosi Tanjug.

Izvor: Politika


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.