Naučnici virusom “ubili” HIV u telu čoveka


Posle tretmana novim setom lekova i koriš?enjem nove metode, viagra dosage nije na?en virus u krvi pacijenta. Pet univerziteta, sickness koji su radili na istraživanju, naglašavaju da se radi o prvim analizama, i da ?e tek vreme pokazati da li je lek sto posto uspešan.

Novi lek testiran je na grupi od 50 pacijenata, od kojih svi imaju HIV. Posle uspešnog trofaznog le?enja, nije izolovan virus u njihovoj krvi. Kako se to desilo?

Doktori su najpre koristi antiretroviralne lekove, koji se i sada koriste, kako bi uticali na T ?elije (?elije imunog sistema koji napada HIV virus) da proizvode milione kopija virusa. Tako je virus ostao “zarobljen” u ?elijama, odnosno biva uspavan.

ČITAJTE:  Tim sa pet transrodnih osoba dominirao na turniru ženskih ekipa

Nakon toga, inficiraju pacijenta virusom koji podsti?e imuni sistem da prona?e i uništi T ?elije koje su inficirane virusom.

Nakon svega toga, pacijentu je dat i drugi lek, poznat kao “vorinostat”, koji aktivira uspavane T ?elije koji ispuštaju proteine koji su povezani sa HIV infekcijom. Imuni sistem pronalazi te ?elije i uništava ih.

Prakti?no, telu je dato oružje kojim organizam sam uspeva da izoluje i ubije ?elije koje su zaražene HIV infekcijom. Zato su je nau?nici nazvali “šutni i ubi” tehnikom le?enja.

Na ovaj na?in nau?nici veruju da može da se ukloni svaki trag virusa u organizmu ?oveka, uklju?uju?i i onih uspavanih. Sa druge strane, baš zbog tih uspavanih ?elija, nau?nici ?e morati da sa?ekaju više godina da bi sa sigurnoš?u znali da je HIV infekcija u potpunosti nestala.

ČITAJTE:  Premijer Britanije odbio da se izvini zbog transfobije

Samo jedna osoba je uspešno izle?ena od HIV infekcije. Radi se o pacijentu koji je dobio transplantaciju koštane srži osobe koja je bila otporna na HIV infekciju. To zna?i da je njegov ?itav imuni sistem prakti?no zamenjen, što je veoma skupa i komplikovana procedura.

Izvor: N1info


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.