Martinović o homoseksualcima; Gojković: Ne mogu, Ana je tu


Skupštinska rasprava o izboru ?lanova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije imala je i deo u kojem se pri?alo o homoseksualnosti.

Poslanica LSV Marinike Tepi? apelovala je da poslanici ne glasaju za izbor Danice Marinkovi? za ?lanicu Odbora, stomach a šef poslani?ke grupe SNS Aleksandar Martinovi? naveo je da je to samo zato Marinkovi?eva udata, check što ima decu i što je to navedeno u njenoj biografiji.

Zatim je ?itao navode iz udžbenika koji su, medications kako je naveo, promovisali Bojan Pajti? (DS) i Marinika Tepi? (LSV) osvr?u?i se na definicije i izvode istraživanja o homoseksualnosti.

Poslanici su na to negodovali, a predsednica Skupštine Maja Gojkovi? je poslaniku vladaju?e stranke dobacila da je na sednici i Ana (Brnabi?) zbog ?ega ne sme da mu dozvoli da tako pri?a.

Ministarka Brnabi? u petak je u Skupštini prisustvovala raspravi o setu predloga zakona. Na konstataciju Tepi?eve da je Martinovi? upravo time uvredio i ministarku, Gojkovi?eva je poslanici isklju?ila mikrofon i odredila pauzu.

“Da se vratimo na to zašto nekome smeta što je neko u biografiji naveo da je udat ili oženjen ili da ima decu. U ovom famoznom udžbeniku koji su promovisali gospo?a Marinika i gospodin Pajti?, na strani 107, kaže se ‘planiranje porodice u užem smislu – pravo ljudi da imaju željeni broj dece, a u zagradi, ne više od ?etiri’. Nemojte da imate više od ?etvoro dece. Kaže ovako, ‘dugotrajnim istraživanjima i prou?avanjima došlo se do zaklju?ka da je homoseksualnost normalna i pozitivna varijacija ljudske seksualnosti’, strana 105. ‘Nema dokaza da roditelji uti?u na seksualnu orjentaciju dece jer ima primera i homo i heteroseksualne dece iz i homo i heteroseksualnihi brakova’, strana 105. Na pitanje od kada nastaje homoseksualnost…”, rekao je Martinovi?, na šta ga je Gojkovi?eva prekinula.

ČITAJTE:  Mađarska saopštila da neće promeniti politiku prema LGBTQ i azilantima

“Poslani?e, razumeli smo”.

“Samo da završim gospo?o Gojkovi?”.

“Molim vas”, rekla je Gojkovi?eva, dok je opozicija negodovala.

“Imam obavezu. Samo neka vi?u. Ja imam obavezu da uzmem u zaštitu ženu kojoj je najve?i greh to što je istraživala zlo?in u Kle?koj, zlo?in u Ra?ku i to što je imala hrabrosti da u svojoj biografiji navede da je udata i da ima dva sina. Sada mi dozvolite da obrazložim motivaciju ljudi koji misle da je ovo najve?ih greh Danice Maksimovi?”.

“Poslani?e, molim vas samo da nam ne ?itate delove iz udžbenika”, rekla je Maja Gojkovi? na šta je Martinovi? odgovorio: “Moram, citiranje je dozvoljeno”

“Insistirate? Poslani?e? Ja ne mogu to da dozvolim, poslani?e razumeli smo vas”, rekla je Maja Gojkovi? na šta je tiho dodala:

ČITAJTE:  Premijer Grčke i 175 poslanika isključeni iz crkve zbog zakona

“Ne mogu, Ana je tu, ne mogu zbog Ane da dozvolim. Da li me je razumeo.”

“Ja vodim sednicu, ne mogu da dozvolim da ?itate delove iz udžbenika, ako želite da… Molim vas”, rekla je nakon toga Martinovi?u.

“Samo da podsetim gospodu koja je je nervozna koja vrišti, tadašnji predsednik pokrajinske vlade Bojan Pajti? i Marinika Tepi? su promovisali ovaj udžbenik. Nemojte da imate više od ?etvoro dece, najve?ih greh Danice je što je udata i ima ?etvoro dece. Treba da vas je sramota”, rekao je Martinovi? nakon ?ega je dobio aplauz svojih poslanika.

Poslanica LSV Marinika Tepi? je u replici navela:

“Ako vi niste svesni da se svi ra?amo kao seksualna bi?a sa slobodnim pravom da biramo da li ?emo se reprodukovati ili ne, to je pitanje našeg izbora i ja vam tu pomo?i ne mogu. Ako to do sada niste shvatili nikada ne?ete. Svojim nastupom i uvredama mene niste uvredili, toje moja borba i ja ?u nastaviti i ne?u odustajati, ali ste uvredili Vladu Republike Srbije i ministarku Brnabi? koja sedi ovde i…”

ČITAJTE:  Žrtva policijske brutalnosti započela štrajk glađu

Maja Gojkovi? joj je tu isklju?ila mikrofon.

“Ostavite ministarku na miru i nemojte se li?no obra?ati. Meni se obra?ajte, a ministarku ostavite na miru. U vašim replikama ministarku ostavite na miru”, rekla je Gojkovi?eva.

Tu je odre?ena pauza od pet minuta.

Izvor: B92


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.