Ljubavna odiseja Tea i Huga

Nova romanti?na drama Teo i Hugo nastala u saradnji francuskih filmadžija Oliviera Ducastela i Jacquesa Martineaua donosi slatko-gorku emotivnu pri?u o životu.

paris-poster-228pxFilm Teo i Hugo traje 97 minuta i odvija se u realnom vremenu. Glavni protagonisti se upoznaju u jednom gej klubu i imaju žestoki seks bez zaštite. Kada se ispostavi da je jedan od njih HIV pozitivan njih dvojica kre?u do bolnice, sale a na tom putovanju polako upoznaju jedan drugoga.

Filmski poznavaoci ?e u filmu Teo i Hugo primetiti paralele sa, izme?u ostalih, filmovima Weekend  i Before Sunset, ali  ?e osetiti i njegov specifi?ni senzibilitet. Ovo je postignuto pre svega zahvaljuju?i  zadivljuju?oj sposobnosti scenariste i režisera da do?araju ambijent kao i hemiji koja se ose?a izme?u glavnih protagonista filma.

Neonska svetla no?nog Pariza koja se ogledaju u uli?nim  baricama predstavljaju blistavi dodatak pri?i.

Film Teo i Hugo možete pogledati na ovogodišnjem Merlinka festivalu u petak 09. decembra u 21h u Velikoj sali Doma omladine Beograda.

Izvor: The Guardian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.