LGBT osobe i dalje najdiskriminisanije


Više od polovine ukupnog broja pritužbi pristiglih Povereniku za zaštitu ravnopravnosti odnosi se na problem u ostvarivanju ekonomskih i socijalnih prava, prescription izjavila je danas Poverenica Brankica Jankovi?.

– Najve?i broj pritužbi u protekloj godini podnet nam je zbog diskriminacije u postupku zapošljavanja ili na poslu, buy information pills u postupku pred organima javne vlasti, adiposity kao i prilikom pružanja javnih usluga ili pri koriš?enju objekata i površina – rekla je Jankovi? na otvaranju skupa “Kreiranje delotvornih alata za unapredjenje i zaštitu socijalnih i ekonomskih prava”.

Koliko su ta prava fundamentalna i koliko na njihovom unapre?ivanju mora neprekidno da se radi, pokazuje i ?injenica da su i dalje, prema prošlogodišnjim izveštajima poverenika za zaštitu ravnopravnosti i drugih nezavisnih organa, u Srbiji posebno ranjivo veoma siromašno stanovništvo, deca i mladi, osobe sa invaliditetom, žene, starije osobe, žrtve nasilja u porodici, izbeglice, pripadnici nacionalnih manjina i LGBT populacije.

ČITAJTE:  Trećina Amerikanaca između 18 i 25 godina izjašnjava se kao LGBT

Prema njenim re?ima, u isto vreme, i mnoge siromašne porodice izložene su višestrukim faktorima rizika.

Podse?aju?i da su ekonomska i socijalna prava ljudska prava koja se odnose na radno mesto, socijalnu sigurnost, porodi?ni život, u?eš?e u kulturnom životu, na pristup stanovanju, hrani, vodi… ona je istakla da je u vremenu ekonomske krize, neizvesnosti i teško?a, poja?ano kršenje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava.

– Ekonomska kriza, sama po sebi, jeste izvor nesigurnosti i potencijalne nestabilnosti – rekla je Jankovi?eva, dodaju?i da se upravo ekonomska kriza i mere štednje stvorile poseban kontekst za ostvarivanje uloge i doprinosa tela za ravnopravnost, zaštiti ekonomskih i socijalnih prava.

Ona je istakla da poštovanje i ostvarivanje socijalnih i ekonomskih prava predstavljaju jedan od trajnih prioriteta u radu institucije poverenika, ali i drugih tela za ravnopravnost.

ČITAJTE:  “Srpsko nacionalno biće i druge priče” u knjižarama

Kako je rekla Jankovi?eva, od izuzetnog zna?aja je uloga ovog sastanka, odnosno platforme o saradnji ?lanica, objašnjavaju?i da Savet Evrope, kao kreator evropskog “Socijalnog ustava”, odnosno Evropske socijalne povelje, telima za ravnopravnost i ljudska prava daje smernice, alat za borbu i partner je u ostvarivanja ravnopravnosti i borbe protiv diskriminacije.

Izvor: Blic


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.