Lezbijka u Vladi (ne)će doprineti poštovanju LGBT zajednice


Izbor ministarke Ane Brnabi? ne?e ništa promeniti u poštovanju prava LGBT zajednice – ocenjuje za Danas Goran Mileti?, drug ?lan Organizacionog odbora Parade ponosa, hospital koja bi trebalo da se dogodi u septembru u Beogradu.

On napominje, help me?utim, da je potez uklju?ivanja predstavnika bilo koje diskriminisane grupe u javni život, nešto što svakako treba pozdraviti.

– Ukoliko je postojala jasna namera da se nešto promeni ovim izborom, premijer Srbije Aleksandar Vu?i? bi to svakako naveo u ekspozeu. Naprotiv, tokom izlaganja ekspozea, ?uli smo nažalost samo jednu re?enicu u kojoj se kaže da je “poboljšana saradnja i komunikacija sa LGBT zajednicom” – napominje Mileti? za Danas.

To, prema njegovim re?ima, zna?i da “nema nagoveštaja bilo kakvih mera koji ?e se doneti”.

– Naravno, da za gra?ane jeste dobro da vide da neko iz LGBT zajednice potpuno ravnopravno u?estvuje u vršenju javne vlasti, ali ostaje pitanje da li ?e ministarka svoj identitet mo?i da ispoljava i dok je na funkciji – smatra sagovornik Danasa.

Upitan da li postoje kontakti sa predstavnicima vlasti u vezi sa organizacijom Parade ponosa, koja bi trebalo da se održi slede?eg meseca u Beogradu, Goran Mileti? kaže da za sada postoje samo regularni kontakti.

– Postoje regularni kontakti sa ministarstvima i gradom, ali je kontakt sa najvišim predstavnicima morao da ?eka izbor Vlade. Sasvim sam siguran da ce biti sastanaka po?etkom septembra, kako je to i ranije bilo – zaklju?uje Goran Mileti? za Danas.

S druge strane, Gej strejt alijansa pozdravlja je bezrezervno Vu?i?evu odluku da za ministarku državne uprave i lokalne samouprave predloži Anu Brnabi?.

– Pored toga što poseduje veliku stru?nost, ona ?e biti prva ministarka u Srbiji koja ne krije svoju druga?iju seksualnu orijentaciju. GSA smatra ovo istorijskim trenutkom u Srbiji i ogromnim korakom u izgradnji društva jednakih šansi koje prepoznaje i vrednuje kvalitet i stru?nost ljudi na visokim položajima bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju, rodni identitet ili bilo koje drugo li?no svojstvo – isti?e se u saopštenju te organizacije.
Kako se navodi, politi?ka participacija LGBT osoba je od krucijalnog zna?aja za pove?anje tolerancije, smanjenje diskriminacije i nasilja prema LGBT populaciji u Srbiji, kao što je to bila i jeste u svim razvijenim državama.
– Izbor Ane Brnabi? ?e nesumnjivo doprineti, izme?u ostalog, ravnopravnosti i ve?em prihvatanju i razumevanju prema LGBT zajednici. GSA je u prethodnih nekoliko godina imala prilike da sara?uje sa Anom Brnabi? i uveri se u njenu stru?nost i posve?enost poslu. ?vrsto smo ube?eni da ?e i kao ministarka pokazati veliku profesionalnost i posti?i zna?ajne rezultate – piše u saopštenju GSA.

ČITAJTE:  Prvi gej poljubac u Jugoslaviji

Kako se navodi, od nove Vlade “imamo o?ekivanja da dalje unapre?uje kako oblast ljudskih prava, tako i druge oblasti od zna?aja za sve gra?ane i gra?anke Srbije”.

Seksualna orijentacija Ane Brnabi? ?ini se, bar po izveštavanju medija, ali i na?inu na koji je to predstavio mandatar Vu?i? – da je najzna?ajnija vest u vezi sa formiranjem nove vlade Srbije. Svakodnevno mediji izveštavaju iz razli?itih uglova ?injenicu da ?e deklarisana lezbejka obavljati ministarsku funkciju. Nažalost, tom temom se bave i oni koji su poznati po širenju homofobije. Tako je ju?e u skupštini Srbije lider JS Dragan Markovi? Palma pri?ao o tome zbog ?ega ?e glasati da gej osoba postane ministarka, a protivi se Prajdu.

– Nemamo ništa li?no protiv tih ljudi, ako su stru?ni neka vode resore, ali nikada ne?emo podržati gej paradu i legalizaciju homoseksualnih brakova – rekao je Markovi? nakon ?ega je dobio aplauz dela poslanika.

On je nastavio: “Da objasnim kako ?u da glasam da gej osoba postane ministarka. Gospodine Vu?i?u, vama se obra?am i vi koješta niste voleli pa ste prihvatili. Zalažem se za to da u brak u?u muškarac i žena, da se deca ra?aju i da se borimo protiv bele kuge.”

Mandatar Vu?i? je na to odgovorio da vlada nije prihvatila gej brakove, kao i da “neko time plaši narod”. Dragan Markovi? je pozvao Brnabi? da, kad bude izabrana, do?e kod njega u Jagodinu i da pri?aju o lokalnim samoupravama.


One comment

  1. Goran Miletić je očigledno kratkovid, čovek ne vidi kakav će to uticaj imati na mlade. Da sam ja sa petnaest godina video na TV-u ministarku koja ne skriva svoju seksualnu orijentacija, ne bih godinama mislio da sam jedini gej na ovom svetu i sigurno bih živeo u manjem strahu od odbacivanja. Miletić zaboravlja da izborom Harvija Milka za supervizora u San Francisku nije nestala diskriminacija, ali su LGBTIQ osobe napokon imale nekoga na važnoj poziciji sa kime su mogle da se poistovete. Za mene je ovo džinovski iskorak po pitanju odnosa prema gej osobama u Srbiji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.