Kako do primene zakona u slučaju govora i zločina iz mržnje

U cilju smanjenja nasilja i promocije tolerancije i razumevanja prema LGBT osobama, viagra 100mg u prostorijama Biznis inovacionog centra u Kragujevcu, održana je debata u organizaciji Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM.

Uprkos ?injenici da je Srbija usvojila Zakon o zabrani diskriminacije zajedno sa Akcionim planom, diskriminacija i nasilje protiv LGBT osoba su i dalje široko rasprostranjeni. Prema ocenama sagovornika iz LGBT organizacija postoji velika razlika izme?u broja ljudi koji se njima obrate i broja prijavljenih slu?ajeva. Razlog tome nalaze pre svega u nepoverenju u institucije sistema, te kao poseban problem ukazuju i na nedostatak državne statistike po ovom pitanju. Tako?e, postoji uvreženo mišljenje da ni policija ni tužilaštvo ne uklju?uje zlo?in iz mržnje u optužni akt kao otežavaju?u okolnost, te da više pažnje posve?uje onim okolnostima koje su po ove nasilnike olakšavaju?e. Govor mržnje je retko sankcionisan uprkos ?injenici da je široko rasprostranjen u javnom govoru i institucijama.

U prvom delu diskutovalo se o nasilju na ulicama i problemu procesuiranja i sankcionisanja u?inioca krivi?nih dela koja su motivisana mržnjom, dok je drugi deo debate bio posve?en na?inu izveštavanja medija u Srbiji o LGBT populaciji i govoru mržnje kao specifi?nom medijskom nasilju prema pripadnicima ove populacije.

Povodom toga, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, Milan Antonijevi? izjavio je da se „stanje u medijima po pitanju LGBT prava uglavnom popravilo, ali da takve teme teško dospevaju u medije, te da se, osim prenošenja saopštenja LGBT organizacija, pojavljuju mahom u tabloidnom sadržaju ili se svode na izveštavanje o Prajdu, a neretko u veoma negativnim konotacijama“.

U?esnici debate su se složili da je neophodno podsticati javne rasprave o ovim temama i raditi na osnaživanju pripadnika LGBT zajednice da prijavljuju zlo?ine i govore iz mržnje, što se najbolje može u?initi širenjem informacija o pozitivnim primerima brze i efikasne reakcije svih nadležnih organa u takvim situacijama. Debata se održala u okviru projekta Stvaranje tolerancije i razumevanja prema LGBT populaciji u srpskom društvu, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške, a sprovodi Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.

Izvor: Ritam grada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.