Jadranka Joksimović sa predstavnicima Prajda


Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimovi? sastala se sa predstavnicima Sekretarijata Parade ponosa. Tokom razgovora je konstatovano da je u protekle dve godine ostvaren pomak u obezbe?ivanju ljudskih prava pripadnika LGBT zajednice.

Konstatovano je tako?e da je u?injen napredak u uspostavljanju tolerantnijeg društva, more about ali i da ima prostora da se njihov položaj unapredi.

Joksimovi?eva je istakla da je vlada u proteklom periodu pokazala posve?enost u ostvarivanju i unapre?enju ljudskih prava manjinskih grupa i izgradnji društva koje poštuje pravo na razli?itost, saopštila je Kancelarija za saradnju sa medijima.

Ponovila je da je poslata poruka da Srbija ne radi na njihovom unapre?enju zbog Evrope ve? zbog gra?ana koji teže da žive u nediskriminatorskom društvu.

ČITAJTE:  LGBT udruženje „Da se zna!“ najavilo tužbu protiv dnevnog lista „Alo“

Na sastanku je konstatovano da u narednom periodu LGBT zajednica treba da uzme aktivnije u?eš?e da se fokus u komunikaciji sa širom društvenom zajednicom stavi na približavanje problema, posebno iz domena pravne regulative sa kojima se suo?avaju pripadnici ove manjinske grupe.

Izvor: RTS


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.