Izrael: Homoseksualci će moći da daju krv

Homoseksualci i biseksualci moći će da daju krv u Izraelu na osnovu nove procedure, nezavisno od toga kada su poslednji put imali seksualni odnos.

Ministarstvo zdravlja i služba hitne pomoći Magen David adom (Crveni Davidov štit) najavili su da će krv u vreme donacije biti testirana na odredjene infektivne bolesti, da će zatim biti zamrznuta četiri meseca, a potom ponovo proverena na osnovu specijalnog sistema duplog testiranja.

To je znatna promena, pošto je Ministarstvo zdravlja Izraela prošle godine najavilo da će gejevi moći da daju krv ako je prošlo godinu dana od njihovog seksualnog odnosa s muškarcem. Aktivisti za prava homoseksualaca usprotivili su se toj strategiji.

Poslanica Meirav Ben-Ari iz partije centra Kulanu radila je s izraelskim operativnim grupama za LGBT populaciju i sidu na pripremanju novog sistema testiranja.

Takva promena za sada nije prihvaćena u SAD gde se od homoseksualaca zahteva da apstiniraju 12 meseci pre nego što daju krv.

Izvor: B92

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.