HIV sve više opštedruštveni problem


HIV je sve više opštedruštveni problem koji, information pills bez zajedni?kog angažovanja državnih institucija i organizacija civilnog društva, information pills preti da postane ve?i jer se broj inficiranih iz godine u godinu uve?ava, istaknuto je na skupu ‘Budu?nost Srbije u borbi protiv HIV-a’ održanom u Skupštini Srbije.

Kako je navedeno, u?esnici skupa su se saglasili da je HIV podjednako zdravstveni, socijalni i pravni izazov i da bez zajedni?kog ozbiljnijeg angažovanja na usaglašenim aktivnostima prevencije, rada na pove?anju kvaliteta le?enja, zaštite i pružanja pomo?i kao i smanjenju stigme i diskriminacije prema osobama koje žive sa HIV/sidom, to preti da postane ve?i problem, a da posledice mogu da budu mnogo ozbiljnije i skuplje u odnosu na cenu prevencije.

U saopštenju je istaknuto da danas u svetu više od 37 miliona osoba živi sa HIV-om, dok u Srbiji sa HIV-om živi oko 3.000 ljudi, a da se pocenjuje da još oko 1.500 ni ne zna da ima ovaj virus jer je testiranje na HIV u našoj zemlji na niskom nivou u odnosu na druge evropske zemlje.

ČITAJTE:  Psihološkinja Jelena Zulević o nebinarnim osobama

Savetnica predsednika Srbije Tomislava Nikoli?a, Jasmina Mitrovi? Mari?, rekla je da je u poslednje dve decenije Srbija u?inila velike korake na ovom polju.

‘Danas se o HIV-u otvoreno pri?a, planiraju se i sprovode programi prevencije, a posebna pažnja se poklanja aktivnostima koje imaju za cilj zaštitu i pružanje pomo?i osobama koje žive sa HIV-om i AIDS-om’, rekla je Mitrovi? Mari?eva.

Podse?aju?i da je predsednik Srbije i do sada pružao podršku udruženjima osoba koje žive sa HIV/sidom, ona je obe?ala da ?e se takva dobra praksa nastaviti i ubudu?e s tedencijom podizanja saradnje na još ve?i nivo s ciljem predupredjivanja posledica epidemije.

Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, bora?ka i socijalna pitanja Zaim Redžepovi? naglasio je da ?e to ministarstvo pružiti podršku udruženjima osobama koje žive sa HIV/sidom i njihovom krovnom savezu da do?u do pravog rešenja kako bi se dobio kvalitetan predlog za standardizaciju usluge, kao i da ljudi koji žive sa HIV-om mogu da budu sigurni da ?e na putu za kvalitetniji život imati dobrog partnera u ministarstvu koje se bavi socijalnom politikom.

ČITAJTE:  Tim sa pet transrodnih osoba dominirao na turniru ženskih ekipa

Prestavnik Delegacije Evropske unije u Srbiji Nikolas Bizel je istakao da, pored programa prevencije, Srbija mora da razvije kvalitetne programe smanjenja stigmatizacije i diskriminacije prema svim vulnerabilnim grupama, pa tako i prema osobama koje žive sa HIV-om i sidom.

On je naglasio i da je u najnovijem izveštaju o napretku Srbije u zadovoljavanju uslova pristupanja Evropska unija prepoznala da je stanje ljudskih prava u oblasti HIV/sida u Srbiji još na nezadovoljavaju?em nivou te da ima još mnogo toga da se uradi na tom polju, a da ?e Srbija imati punu podršku EU na tom putu.

Okrugli sto je okupio oko 60 predstavnika najviših državnih organa, institucija i nezavisnih tela Srbije, zatim me?unarodnih organizacija, kao i organizacija civilnog društva i osoba koje žive sa HIV/sidom, a organizovala ga je Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV/sidom (USOP).

ČITAJTE:  Drag kraljica nosi olimpijsku baklju u Parizu

Deo je projekta ‘Prema standardizaciji pružanja socijalnih usluga u zajednici za ljude koji žive sa HIV-om i AIDS-om u Srbiji” koji sprovodi USOP u širem programu ‘Podrške Evropske unije inkluzivnom društvu”, koji EU finansira sa 5,4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, bora?ka i socijalna pitanja.

Održavanje okruglog stola podržali su Skupština Srbije i farmaceutska ku?a ‘Glakso Smit Klajn” u okviru podrške društveno odgovornim projektnim aktivnostima.

Izvor: B92


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.