Hepatitis C


Šta je hepatitis?

Hepatitis zna?i upalu jetre. Može ga izazvati virus koji se prenosi tokom seksa, sales razli?iti virusi izazivaju razli?ite vrste hepatitisa.
Hepatitis A, case B i C su naj?eš?i virusi. Vakcinacija može da vas zaštiti od hepatitisa A i B i postoji kombinacija vakcina koja štiti od hepatitisa A i B zajedno. Svi gej i biseksualni muškarci treba da se vakcinišu, cheapest naro?ito ako imaju seks sa jako puno muškaraca.

Koliko je ?ast hepatitis C?

Hepatitis C je najozbiljnija vrsta hepatitisa. Otkriven je 1989. godine. Hepatitis C je ?est problem kod intravenskih narkomana i rastu?i problem kod HIV pozitivnih osoba.

Koji su simptomi hepatitisa C?

Veoma mali broj ljudi primeti simptome. ?ak i posle dužeg vremena od infekcija simptomi se teško uo?avaju i može da pro?e nekoliko godina a da po?nete da se ose?ate bolesno. Vremenom može da izazove sli?ne simptome kao hepatitis A i B. Drugi simptomi mogu da uklju?uju ekstremni umor i depresiju.
Mnogi ljudi sa nele?enim hepatitisom C mogu da dobiju cirozu jetre ili rak jetre, što podrazumeva transplantaciju jetre.
Hepatitis C može biti smrtonosan.

Kako se hepatitis C prenosi?

Još uvek se mnogo saznaje kako se sve hepatitis C može preneti. Virus se nalazi u krvi i prenosi se tako što inficirana krv u?e u telo druge osobe. Tako?e može da se prenese i preko sperme.

Može da se prenese:

– deljenjem zajedni?kih igala
– analnim seksom ili lizanjem anusa ako se ne koriste kondomi, naro?ito što analni seks i igranje sa anusom može da izazove krvarenje
– fistingom (guranjem šake u anus)
– grupnim seksom gde se dele seks igra?ke. Virus se može preneti rukama i penisom (iako se koriste kondomi i rukavice) ako ide iz jednog dupeta u drugo
– seksualne igre koje izazivaju krvarenje, na primer igranje s pirsingom, telesno kažnjavanje…
– pri bušenju ušiju i pirsinga, izrade tetovaže ako se ne poštuju higijenska uputstva
– medicinske procedure koje podrazumevaju primanje krvi gde se ne vodi ra?una o prevenciji širenja infekcija.

Prevencija

Ne postoji vakcina protiv hepatitisa C.

Rizik da se dobije hepatitis C se može smanjiti tako što:
– ne?ete deliti injekcije za uzimanje narkotika ili steroida
– koristiti kondom pri analnom seksu
– koristiti rukavice pri fistingu (guranju šake u anus)
– izbegavati deljenje ?etkice za zube, grickalice, makazica za nokte, brija?a s nekim za koga znate da ima hepatits C.

Nemojte deliti istu seks igra?ku s drugima jer virus može da živi nekoliko dana u osušenoj krvi. Prekrijte seks igra?ke novim kondomom za svaku osobu koja je koristi i operite je nakon koriš?enja.

Kako se hepatitis C le?i?

Infekcija se potvr?uje analizom krvi u kojoj se traže hepatitis C antitela, koja se mogu pojaviti u krvi do šest meseci nakon infekcije.
Tretman traje od šest meseci do godinu dana i podrazumeva dozu Pegilovanim interferonom jednom nedeljno u kombinaciji sa Ribavirinom svakog dana. Ovaj tretman ima prate?e efekte u vidu manifestacija sli?nih grupu i terapija je uspešna za polovinu ljudi koji je primaju.
Ako se izle?ite od hepatitisa C, možete ga opet dobiti.

Hepatitis C i HIV

Hepatitis C može da se iskomplikuje ako ste HIV pozitivni. Ako imate obe infekcije vi i vaš lekar morate da odlu?ite koju ?ete infekciju prvo da le?ite, jer lekovi za HIV i hepatitis C zajedno mogu da oštete jetru.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.