Hepatitis A


Šta je hepatitis?

Hepatitis zna?i upalu jetre. Može ga izazvati virus koji se prenosi tokom seksa, shop razli?iti virusi izazivaju razli?ite vrste hepatitisa.
Hepatitis A, B i C su naj?eš?i virusi. Vakcinacija može da vas zaštiti od hepatitisa A i B i postoji kombinacija vakcina koja štiti od hepatitisa A i B zajedno. Svi gej i biseksualni muškarci treba da se vakcinišu, naro?ito ako imaju seks sa jako puno muškaraca.

Koliko je ?est hepatitis A?

Mnogi gej i biseksualni muškarci su imali hepatitis A. Ve?ina ljudi ima slabe simptome, oporave se a da nisu ni znali da su ga imali.
Hepatitis A naj?eš?e nije opasan koliko ostale vrste hepatitisa, ali vam ipak može ugroziti zdravlje. Ako imate neke druge probleme s jetrom (kao na primer ve? imate hepatitis C) a pokupite i hepatitis A, to može biti veoma opasno.
Ljudi koji putuju u zemlje u kojima je higijena na niskom nivou rizikuju da dobiju hepatitis A.

Šta izaziva hepatitis A?

Hepatitis izaziva virus koji se nalazi u izmetu. Širi se tako što male koli?ine izmeta dospeju u vaša usta.

Koji su simptomi hepatitisa A?

Simptomi su veoma slabi, tako da ?esto ne možete shvatiti da ga imate. Oko druge do šeste nedelje od infekcije možete osetiti simptome sli?ne gripu.

Tako?e možete:

– imati groznicu ili dijareju
– ose?ati se loše ili veoma umorno
– gubiti na težini
– ose?ati bol u stomaku
– ose?ati mu?ninu u kontaktu sa duvanom, masnom hranom ili alkoholom
– ose?ati svrab na koži.

Možete dobiti žuticu, što zna?i:

– koža i beonja?e dobiju žutu boju
– izmet vam je bled
– mokra?a je tamna.

Bolest može da traje nekoliko nedelja i može da pro?e nekoliko meseci da vam se povrati snaga.

Kako se hepatitis A prenosi?

Virus koji se nalazi u izmetu mora da do?e do vaši ustiju kako bi vas inficirao. Male koli?ine izmeta mogu da se na?u na vašim rukama ili na hrani koju je pripremala inficirana osoba. Voda tako?e može da postane kontaminirana.

Tokom seksa, izmet može da se na?e na vašim prstima i u ustima tokom:

– lizanja anusa
– guranjem prstiju ili šake u anus
– dodirivanjem koriš?enog kondoma ili dilda
– sketa (igranje sa izmetom).

Prevencija

Možete se zaštiti od hepatitisa A tako što ?ete se vakcinisati. Dok to ne u?inite možete smanjiti rizik tako što ?ete:

– izbegavati seks koji podrazumeva kontakt sa izmetom
– koristiti kondom pri seksu
– prati ruke posle pipanja koriš?enog kondoma ili dilda, ili guranja prstiju u ne?iji anus
– koristiti lateks rukavice i lubrikante pri fistingu ili guranju prstiju u ne?iji anus.

Vakcinacija

Prva injekcija vas štiti jednu godinu, a druga koja se daje posle šest meseci omogu?ava zaštitu od deset godina.
Možete uraditi test krvi koji ?e pokazati da li ste do sada ve? pokupili virus. Ako jeste, ve? ste imuni i ne možete dobiti hepatitis A i nema potrebe za vakcinacijom.

Vakcinacija i HIV

Možete se slobodno vakcinisati iako ste HIV pozitivni, ?ak je preporu?ljivo da se HIV pozitivne osobe vakcinišu. Vakcina ima kratak efekat na vaš sistem, tako da kažite osobi koja vas vakciniše da imate HIV i obavestite lekara koji tretira vašu HIV infekciju da ste se vakcinisali.

Kako se hepatitis A le?i?

Tretman za hepatitis A je puno odmora, koje može da traje nekoliko nedelja. Lekar ?e vam re?i da izbegavate alkohol dok vam se jetra ne oporavi. Ne?ete ose?ati želju za duvanom i mora?ete da izbegavate narkotike.
Test krvi ?e pokazati kad ste potpuno ozdravili.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.