Gordana Stevanović: Zabranu govora mržnje prema LGBT osobama uvesti u škole


Društvo u Srbiji neadekvatno reaguje na govor mržnje prema LGBT osobama zato ve? u osnovno školsko obrazovanje treba uvesti zabranu diskriminatornog govora i nastavne planove posve?ene pravima tih osoba, information pills ocenila je danas zamenica zaštitnika gra?ana za prava deteta i rodnu ravnopravnost Gordana Stevanovi?.

– Rade?i sa decom prvenstveno u osnovnim školama bila sam poražena time koliko deca imaju radikalne stavove, koliko nemaju širinu, što pokazuje koliko nisu spremna da prihvate razli?itost i zato smatram da je taj aspekat od vitalnog zna?aja – kazala je Gordana Stevanovi? na konfereniji u Beogradu u okviru projekta “Stvaranje toleranicje i razumevanja prema LGBT populaciji u srpskom drušvu”.

 Ona je istakla da nadležne institucije još nisu prihvatile preporuke institicuje Zaštitnika gra?ana koje nalažu izmene Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju kako bi se zabranio diskriminatorni govor.

– Svi mi kroz obrazovni sistem sti?emo odredjene vrednosti, ali ako kroz sisteme osnovnog školskog obrazovanja to ne steknemo – onda imamo govor mržnje i sve ono što eskalira iz toga – rekla je Gordana Stevanovi?.

Ona je navela da se mali broj LGBT osoba obra?a nadležnim institucijama zato što nemaju poverenja u njih, navode?i da u velikom broju slu?ajeva nadležne institucije nisu prihvatile preporuke Zaštinika gra?ana.

– Naša želja je da nam se LGBT osobe obrate i da ukažu na probleme sa kojima se suo?avaju, a mi ?emo u domenu naših nadležnosti pokušati da predupredimo – rekla je Gordana Stevanovi?.

Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijevi? rekao je da je malo reakcija državnih organa na govor i zlo?ine iz mržnje prema LGBT osobama.

– Napadi se dešavaju, ali se veoma retko dešava da slu?ajevi dobiju sudski epilog. Tužilaštvo neadekvatno postupa. Nasilje na ulicama i medijama ostavlja posledice i šalje poruku da je to nešto što je dozvoljeno – rekao je Antonijevi?.

ČITAJTE:  Stefan Šparavalo među najmoćnijima na društvenim mrežama

On je kazao da se mladi ljudi ?esto odlu?uju na nasilje zbog toga što su izloženi medijskom pritisku i uticaju na formiranje stavova o LGBT osobama.

Izvor: Blic


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.