Gonoreja – Triper


Koliko je ?est triper?

Gonoreja je jedna od naj?eš?ih infekcija. Gonoreja je tako?e poznata kao triper ili kapavac.

Šta uzrokuje gonoreju?

Gonoreju uzrokuje bakterija koja živi u vlažnim i toplim delovima tela kao što su unutar zadnjice, seek usta, grla ili uretre (cev u vašem penisu iz koje mokrite). Lako ju je pokupiti i preneti.

Koji su simptomi gonoreje?

Simptomi se mogu pojaviti u periodu od dve do sedan dana nakon infekcije. Ponekad nema simptoma, naro?ito kad je u pitanju gonoreja ?mara ili grla.
Gonoreja u penisu može da izazove beli ili žuti gnoj, bol pri mokrenju, i možete da osetite da vam se mokri a da ne možete ili vrlo malo.
Gonoreja ?mara može da izazove gnoj na stolici ili bol pri vršenju nužde, ali mahom nema simptoma.
Ako je dobijete u grlu manifestuje se upalom grla, ali mahom je bez simptoma.

Kako se gonoreja prenosi?

Gonoreja se prenosi nezašti?enim:
– analnim seksom u pasivnoj ili aktivnoj ulozi
– oralnim seksom u pasivnoj ili aktivnoj ulozi
– lizanjem anusa
– guranjem prstiju ili šake u ?mar

Gonoreja se može preneti tako što se bakterija na?e na vašim prstima kojima posle pipate druge delove tela.

Prevencija

Koriš?enje kondoma i rukavica smanjuje rizik da se dobije gonoreja ili prenese dalje.
Niko nije imun na gonoreju. Ako ste je imali pre, možete je dobiti opet.

Kako se gonoreja le?i?

Testiranjem mokra?e ili brisom iz uretre ustanovi se da li imate gonoreju.
Le?i se antibioticima.

Šta se dešava ako se gonoreja ne le?i?

Gonoreja može da izazove ošte?enje testisa (zapaljenje semenika), artritis ili prostatitis (zapaljenje prostate).


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.