Deset godina aktivizma Asocijacije “Duga”


Asocijacija „Duga“ , buy koju su osnovali pripadnici LGBT populacije zajedno sa svojim prijateljima, ask postoji preko deset godina. Ve? deceniju ovo udruženje se bavi poboljšanjem uslova života LGBT populacije, side effects a klju?ne aktivnosti u njihovom radu usmerene su na edukacije u manjim sredinama.

DSCF3381„Duga“ ima širok spektar delovanja. Ako izuzmemo glavni delatni cilj i ideju vodilju samog urduženja, a to je borba za ljudska prava LGBT osoba, u okviru svojih delatnosti udruženje se bavi pružanjem raznih vrsta usluga ?lanovima, po?ev od kreiranja i pružanja zdravstveno-socijalnih usluga pripadnicima LGBT populacije i njihovim porodicama, preko njihovog ekonomskog osnaživanja, do edukacije službenika državnih institucija.

„Kreiramo i pružamo one usluge koje su iz raznih razloga nedostupne LGBT osobama i njihovim porodicama, koje se neadekvatno pružaju u državnim institucijama i ne odgovaraju stvarnim potrebama LGBT osoba i njihovih porodica, ili uopšte ne postoje u našoj zemlji, a i te kako su potrebne“, rekao je Aleksandar Prica, predsednik Upravnog odbora Asocijacije „Duga“.

Aleksandar isti?e da je glavni problem, kada je LGBT populacija sa kojom radi u pitanju, neprihvatanje seksualne orijentacije i rodnog identiteta, pre svega od strane roditelja pripadnika a zatim i od društva u celini. „LGBT osobe kojima pružamo usluge upravo to navode kao najve?i problem, jer kako mnogo njih kaže „sve je lakše kada imate podršku porodice“, a ona neretko izostane. LGBT osobe koje su prihva?ene od strane svojih porodica, uglavnom su prihva?ene i od strane društva i sredine u kojoj žive“.

ČITAJTE:  Najavljen početak Novosadske nedelje ponosa

DSCF3790-1Upravo iz tih razloga Asocijacija „Duga“ u svoj fokus stavlja edukaciju, pre svega radnika u sistemu socijalne zaštite i zdravstvene zaštite, zatim policiju i, na kraju populaciju generalno uzev. „Edukujemo ljude na temu adekvatnog pristupa u radu sa LGBT osobama. U sistemu socijalne zaštite do sada smo akreditovali dva trening programa u Republi?kom zavodu za socijalnu zaštitu osnovni i napredni trening program za adekvatan pristup u radu sa LGBT osobama i njihovim porodicama. Osnovne treninge prošlo je 1037 stru?nih radnica i radnika sistema socijalne zaštite iz 146 Centara za socijalni rad i 3 Centra za porodi?ni smeštaj i usvojenje, napredne treninge do sada je prošlo 206 osoba, koje su poha?ale prvo osnovne. U sklopu našeg pilot projekta SOS LGBT telefon, edukovali smo 16 komandira organizacionih jedinica Policijske Uprave u Kragujevcu, koji se javljaju na SOS telefon, a do sada smo kroz setove treninga edukovali i oko 870 zdravstvenih radnika širom Srbije. Kroz Žive biblioteke sa LGBT „živim knjigama“ do sada smo edukovali o životu LGBT osoba više od 6000 osoba širom Srbije“, isti?e Aleksandar.

ČITAJTE:  Netolerancija i predrasude prema LGBT+ zajednici i dalje i u Srbiji i u EU

Najve?i problemi sa kojima se pripadnici LGBT populacije suo?avaju predstavlja neprihvatanje. S obzirom na to Asocijacija „Duga“ bavi i ekonomskim osnaživanjem ove populacije jer, kako kažu iz udruženja, nijedna populacija koja nije dovoljno ekonomski snažna, ne može se adekvatno boriti za svoja prava. Budu?i da je jedan od glavnih problema i same Asocijacije „Duga“ upravo ekonomska održivost, trenutno rade na tome da se tržišno orijentišu osnivanjem socijalnog preduze?a.

DSCF3699„Baš zbog problema u okviru samih porodica LGBT osoba, 2011. godine pokrenuli smo program Sistem socijalne zaštite, koji ima za cilj rad sa adolescentima ali i sa porodicama na o?uvanju porodi?nih struktura. Godišnje prose?no imamo 17 zajedni?kih slu?ajeva sa Centrima za socijalni rad, uglavnom maloletnih LGBT osoba i njihovih roditelja. Do sada sa našim intervencijama i velikim zalaganjem stru?nih radnica i radnika Centara za socijalni rad, uspeli smo da sa?uvamo porodi?nu strukturu svih naših klijenata, i nijedno dete nije izmešteno iz svoje porodice. U svakom gradu u Srbiji u sistemu socijalne zaštite imamo bar po jednog edukovanog pravnika, socijalnog radnika i psihologa, koji su prošli naše treninge i vrlo brzo mogu odgovoriti na potrebe LGBT osoba i njihovih porodica“, kaže Aleksandar iz Asocijacije.

ČITAJTE:  Gej par iz Italije oduševljen Srbijom

Budu?i da imaju odli?nu saradnju sa lokalnom samoupravom, koja izlazi u susret zahtevima udruženja i ve? godinama ih podržava njihov rad, dalji planovi ?lanova Asocijacije „Duga“ usmereni su na proširenje aktivnosti u okviru programa socijalne zaštite, intenziviranje saradnje sa lokalnom samoupravom, organizovanje multisektorskih treninga na lokalnom nivou, proširivanje kapaciteta društva i ekonomsko osnaživanje LGBT populacije.

Neke od njihovih aspiracija su da budu organizacija koja, pre svega, brine o korisnicima svojih usluga i ima nacionalni uticaj, što se može posti?i samo zajedni?kom edukacijom i zajedni?kim zalaganjem za bolju budu?nost svih.

Izvor: Gra?anske Inicijative


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.