Dejan Cukić o Džordžu Majklu: Mnogima je stao na žulj


Džordž Majkl je jedan od poslednjih muzi?ara koji su uspeli da od statusa tinejdžerske pop zvezde naprave ozbiljnu muzi?ku karijeru. Pre svega zahvaljuju?i svom talentu, pharmacy ali i vremena su bila takva, viagra approved pa je ta vrsta tranzicije bila mogu?a.

On je bio fenomenalan peva? i to je jedna od osnovnih stvari kod njega. Ja sam možda malo u po?etku gledao sa potcenjivanjem na to što je radio, recipe ali me je definitivno kupio na Vembliju, na koncertu posve?enom Frediju Merkjuriju, kada je bukvalno jedini dostojno otpevao “Somebody To Love”, jednu od pesama grupe “Queen”. Tako?e je bio zanimljiv i njegov autorski napredak od pop pesmica s po?etka karijere do vrlo specifi?nog belog soula koji je radio kasnijih godina pod uticajem Stivija Vondera i ostalih crnih umetnika, tako da je to svakako jedna karijera za poštovanje.

 Mene je pre svega zanimala njegova muzika, ali svakako da je imao provokativan život i provokativne spotove. On je bio generacija malo mla?a od mene, koju sam gledao sa jednom vrstom objektivnosti, makar iz ove naše provincijske sredine. O?igledno da je imao neke probleme koji su postojali i ranije, a uz to on se u jednom trenutku otvoreno usprotivio establišmentu muzi?ke industrije, pa ?ak i politi?kom establišmentu, daju?i neke izjave o lošem na?inu na koji se tretira bliskoisto?na kriza i sli?no. Stao je na neke žuljeve na koje nije trebalo i neke stvari su mu o?igledno bile nameštene. U konkretnom slu?aju mu je bilo dosta providno namešteno hapšenje u Americi i na to je odgovorio video-spotom. To je jedino što umetnici mogu da rade, jedino mogu da se izraze kroz umetnost. U svakom slu?aju mu je samosvojnost koju je posedovao sigurno donela mnogo neprijatelja, od kojih su neki bili vrlo mo?ni.

Tako da mislim da mu to nije pogodovalo što se ti?e karijere i verovatno je bio dosta razo?aran funkcionisanjem muzi?ke industrije. S druge strane, bio je veoma talentovan i o?igledno je zaradio dovoljno novca u životu, a dosta mu je stizalo od autorskih prava da je poslednjih godina mogao da živi tako povu?eno, na neki na?in izolovano u samoj industriji, a da ipak funkcioniše.

ČITAJTE:  Nema više lekova za blokiranje puberteta za decu u Britaniji

Prosto je ?udno što je umro baš na Boži?, ali ve?ina britanskih i ameri?kih peva?a imaju pesme o Boži?u, a eto, on je sticajem okolnosti napisao “Last Christmas”, pesmu koja je opstala malo duže od nekih drugih. Talentovani ljudi imaju u svom radu i neku vrstu prekognicije, ali sa druge strane kod svakog muzi?ara sa tako duga?kom karijerom može se na?i tako neka veza sa pojedinim pesmama. Da ne govorim o albumu koji je Bouvi svesno pravio pred svoju smrt.

Ovo je jedna zaista teška godina, pogotovo za nas koji dugo pratimo muzi?ku scenu, otišli su i Bouvi, Koen, Prins, Rik Parfit iz “Status Quo”, toliko je bilo tih loših stvari da su mnogi neke zna?ajne ljude i prevideli kao što su Lion Rasel, sjajan muzi?ar, Moris Vajt iz “Earth, Wind & Fire”, Glen Frej, jedan od dvojice klju?nih ljudi iz sastava “Eagles”, dosta ljudi ?ija imena sama po sebi ve?ini ne zna?e mnogo, ali kada kažeš, recimo, “Hotel California”, onda je svima jasno. ?udna je godina, ali naši muzi?ki junaci ne?e biti mla?i ni narednih godina, tako da se bojim da ?e se ovaj trend nekako prirodno i nastaviti. Smrt je deo života i to tako treba gledati.

ČITAJTE:  Nova serija oživljava skandalozni život pisca Trumana Kapotea

Piše: Dejan Cuki?

Izvor: Blic


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.