Bizarne teorije o nastanku lezbijki


dosage helvetica,sans-serif; font-size: small;”>Izgleda da je lezbijski seks od davnina intrigirao i zbunjivao ljude, pa su tako u razli?itim epohama nastale razne teorije o poreklu takvog seksa.

Ljudi su kroz istoriju lezbijski seks opisivali na razne na?ine. Neke od tih teorija su pomalo ?udnovate, dok su druge potpuno sulude. Ovo su sedam najbizarnijih.

Svrab na usnama vagine

Ova teorija poti?e od gr?kog lekara Galena, ?ija je ?erka bila lezbijka, pa je hteo da u?e u ?itavu problematiku i otkrije zašto dolazi do toga da žena želi drugu ženu.

Njegov zaklju?ak je bio da se kod nekih žena javlja specifi?ni vaginalni svrab. Zaklju?io je da svrab nastaje ta?no izme?u velikih i malih usmina i da ga je mogu?e po?ešati jedino trljanjem jedne vagine o drugu. Dakle, potreba za lezbijskim seksom nije seksualna, ve? fiziološka. Ili mu je ?erka složila tu pri?u da bi bez brige mogla da uživa sa svojom devojkom, koja je verovatno potvrdila da i ona pati od istog svraba.

Vrela isparenja

Sli?no kao Galen, islamski filozof iz 9. veka, al-Kindi, lezbijske sklonosti pripisivao je specijalnom vaginalnom svrabu, ali to nije bilo sve.

– Lezbijski nagoni nastaju zbog isparenja, koja se zgušnjavaju u usnama vagine i proizvode svrab, kojeg se jedino može osloboditi trenjem koje dovodi do orgazma – napisao je on.

Možda je “orgazam trenjem” objašnjenje zašto muškarac ne može da pomogne u tom slu?aju?

– Te?nost koja nastaje ženskom ejakulacijom je hladna, dok je te?nost koja nastaje muškom ejakulacijom topla. Vrelina se ne može smanjiti vrelinom, ve? je potrebno hla?enje – pojasnio je filozof.

Celer

U istom periodu, u islamskom svetu, bilo je lekara koji su tvrdili da su lezbijske sklonosti uro?ene, i to zbog toga što je majka tokom dojenja bebe jela odre?enu hranu, zbog koje se kasnije ra?a vaginalni svrab i doživotne lezbijske sklonosti.

Po njihovom mišljenju, žensko dete ?e postati lezbijka ako majka u periodu dojenja jela celer, rukolu ili gorki list pomorandžinog drveta.

Penis mla?eg brata

Ovo ?udno objašnjenje poti?e od Frojda, koji je uglavnom razmatrao mušku homoseksualnost i povezivao je s Edipovim kompleksom. Ukratko, svaki de?ak prolazi kroz edipalnu fazu (seksualnu fikciju s majkom), izme?u tre?e i pete godine života. Oni koji ne prevazi?u tu fazu, kasnije postaju homoseksualci.

Kad su žene u pitanju, stvari su malo kompleksnije, a još ?udnije. Devoj?ice tako?e prolaze kroz seksualnu fikciju s majkom, ali kad shvate da nemaju penis, prebacuju fikciju na oca, a majku doživljavaju kao rivala. Ono što uti?e na devoj?icu da kasnije postane lezbijka, jeste ro?enje njenog mla?eg brata. Penis de?aka ostavlja na nju snažan utisak, a budu?i da je brata rodila njena omražena rivalka, mama, ona se okre?e od oca i svih muškaraca.

Naravno, Frojd opisuje ponašanje podsvesti, a ne razmišljanje jedne male devoj?ice, ali i pored toga, teorija je dovoljno ?udna.

Vudu magija

U Africi postoji objašnjenje da lezbijke postaju one devojke koje se uvuku u okultne radnje da bi zaradile novac. Veštice koje ih uvla?e u to su bogate žene, koje traže od njih da imaju seks s drugim ženama.

Postavlja se pitanje kako se onda pojavljuju lezbijke koje nemaju veze sa okultnim? Odgovor je da su ih u to uvukle drugarice lezbijke. Kad na taj na?in izgube nevinost, onda posle nemaju drugu predstavu o seksualnosti, osim ako im neki muškarac ne promeni tu sliku.

Penis raste iz materice

?uveni italijanski, srednjevekovni hirurg Vilijam od Bolonje, lezbijske nagone pripisao je pseudopenisu koji kod nekih žena raste iz materice.

Mimo toga, oblik ženskih genitalija je ?esto predstavljao problem, kao na primer u starom Rimu, gde su ?esto sakatili ženske genitalije, da bi spre?ili devoj?ice da masturbiraju, odnosno, da uguše nenormalan seksualni nagon uzrokovan prevelikim klitorisom.

Astrologija

Astronom iz drugog veka, Klaudije Ptolomej, koji je poznat po geocentri?noj teoriji univerzuma, imao je i jednu interesantnu teoriju o tome kako dolazi do toga da devojka postane lezbijka. Naime, jedan deo svojih napisa on je posvetio homoseksualnosti i objasnio da odre?eni astrološki aspekti uti?u na to da devojka pre?e s onu stranu.

Sve ove teorije se gr?evito bore da objasne zašto ženu seksualno privla?i druga žena, kad to nije normalno, ali, opet, tvorci svih ovih teorija su muškarci, koji su ih stvorili u strogo patrijarhalnom poretku, pa nije ni toliko ?udno što postoje.


ČITAJTE:  Podignuta optužnica za silovanje mladića u Beloj Crkvi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.