Autovana ministarka


Promocija homoseksualnosti u državi u kojoj se stepen homofobije merio po broju razbijenih glava, information pills izloga, what is ed žardinjera.

Gde su horde nasilnika i huligana, iza mantija SPC, samo ?ekali mig svojih vo?a u politi?kim krugovima (uglavnom onih koji su trenutno na vlasti) da krenu u napad na seksualne manjine, proglašavaju?i ih boleštinom koja dolazi sa tog “zlog” zapada, svakako, da jeste korisna i da doprinosi ozdravljanju društva u njegovim korenima. Na?in na koji je mandatar za sastav nove vlade, Aleksandar Vu?i?, predstavio novu ministarku državne uprave i lokalne samouprave Anu Brnabi? – kroz, nekako se pretpostavlja, naru?eno pitanje jednog tabloida – svojstven je njemu, odnosno procenama njegovog PR tima šta bi ve?insko javno mnjenje volelo o tome da ?uje. Istina, olakšavaju?a okolnost je ?injenica da homofobi?no javno mnjenje mnogo lakše “prima” informacije o tome da se u vrhu vlasti nalazi lezbejka, nego što bi to bio slu?aj sa gej muškarcem. Teško da bi se gej ministar tako lako “autovao”, a samim tim i njegov mandatar.

Forma je, dakle, ispunjena. I to bi se moglo tuma?iti kao uspešan uticaj zapada na sastav vlade Srbije u smislu promocije ljudskih i manjinskih prava. S druge strane, pitanje je da da li je Ana Brnabi? bila spremna na takvo predstavljanje, odnosno da li je dala pristanak za takvu predstavu premijera. S aspekta javnog interesa, zašto da ne. Možda je na?in malo “truo”, ali druga?iji je teško o?ekivati. Uostalom, Brnabi?eva najuža specijalnost su upravo odnosi sa javnoš?u.

Postoji, me?utim, još jedan kontekst koji prati novu ministarku Brnabi?. Javnost je verovatno odavno zaboravila aferu prisluškivanje, iako se dogodila pre manje od godinu dana. Tu se Ana Brnabi? pojavila u ulozi onog koji je demantovao navode sestre Kori Udovi?ki u telefonskom razgovoru sa Bojanom Pajti?em, da je Nikola Petrovi?, direktor Elektromreže, ina?e Vu?i?ev kum, reketirao kompaniju na ?ijem je ?elu bila najpre Lidija Udovi?ki a potom i Ana Brnabi? – Continental Wind Serbia. Tokom ove afere, Brnabi? je slovila za šeficu ?uvenog “deliveri junita”, o kojem javnost i danas nema pojma šta se dešava.

ČITAJTE:  Parada ponosa u Ženevi uoči referenduma o gej brakovima

Izvesno je, me?utim, da Brnabi? ne izostaje znanje i iskustvo u oblasti koju je preuzela da predvodi. Na univerzitetu Northwood u Mi?igenu završila je studije poslovne administracije 1998. godine, nakon ?ega je stekla MBA diplomu iz marketinga sa Hull univerziteta u Engleskoj. Od 2002. do 2011. radi u USAID-u, a od 2011. obavlja direktorsku funkciju u ameri?koj kompaniji za razvoj vetroparkova, a od januara 2013. je i njen direktor. Potpredsednica je Upravnog odbora NALED-a od 2013. Ro?ena je 1975. godine u Beogradu.

Piše: Snežana ?ongradin


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.