Autorka “Grabljivice” napisala roman LGBT tematike


Istinita pri?a o potrazi za ljubavlju iz pera autorke bestselera „Ljubav u doba kokaina“ i „Grabljivica“

Peku li više muške ili ženske suze? Koliko košta ljubav kada se meri izdajom? Boli li više neuzvra?ena ljubav ili osuda? Imaju li pravo na ljubav i sre?u i oni druga?iji od nas? Odgovor na ova pitanja, viagra ili bar neka od njih, this site sazna?ete ako pro?itate novi roman Simonide Milojkovi? „Žena“.

Autorka u ovom delu opisuje istinitu dramu žene koja je ro?ena u muškom telu. Glavna junakinja se ne bori samo za ljubav, ona se bori za život. Za dozvolu da kora?a istom planetom na kojoj živimo „mi normalni“, za dozvolu da diše isti vazduh, da je greje isto sunce, za dozvolu da bude tretirana kao ?ovek. Ona ne traži samilost, niti solidarnost; ne bori se za prava LGBT populacije, niti bilo koje druge manjinske grupe. Ne insistira na tome da razumemo njenu razli?itost, traži samo da je ostavimo na miru.

ČITAJTE:  Preminuo Đurica Stankov! Decenijama se borio sa HIV infekcijom i protiv stigmatizacije obolelih

Ovaj društveno angažovani roman nema za temu samo problem netolerancije i osude svega što je druga?ije, ve? se bavi i zastrašuju?e rastu?im vršnja?kim nasiljem, kao i nasiljem prema ženama, koje poprima dimenzije rodnog genocida. U temelj svakog nasilja uzidane su predrasude i neznanje, smatra autorka.

Simonida Milojkovi? je jedan od naj?itanijih savremenih srpskih pisaca, književnoš?u se bavi od 2007. godine kada je izašla njena prva knjiga „Grabljivica“, najprodavaniji roman na Balkanu u poslednje tri decenije, ?iji je tiraž dosegao neverovatnih 210.000 primeraka. Roman „Ljubav u doba kokaina“ odmah po objavljivanju postaje bestseler i dospeva do vrha liste najprodavanijih knjiga u regionu.

Izvor ATA Stars


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.