Ana Brnabić: I na plaži nosim košulje


Komentari da mi je mesto u Vladi Srbije ponu?eno zbog istupa u aferi “prisluškivanje” su maliciozni, ask kaže u intervjuu za “Blic” ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabi?.

Ona navodi da treba biti oprezan s takvim ocenama.

– Bi?emo u situaciji da niko stru?an ne?e prihvatiti da bude ministar iz straha od provla?enja po medijima i projektovanih afera.

Šta je istina o aferi „prisluškivanje”?

– Za mene to nije bila afera. Ja sam u tom trenutku bila direktor kompanije „Kontinental vind” koja je strani investitor i koja je u tom trenutku u Srbiju uložila 10 miliona evra kroz razne projekte, kupovinu zemlje, zaposlene, pomo? lokalnoj zajednici. Ukupna vrednost tog projekta je 300 miliona evra. Imali smo istup jednog politi?kog lidera koji je stavio tog investirora u centar politi?ke borbe, kampanje. Moj zadatak je bio da nas, kao investirora izvu?em iz medija jer to nijedan investitor ne želi. Drugo, bilo mi je važno da drugi investitori ne pomisle da je takav tretman uobi?ajen u Srbiji.

A šta kažete na komentare da ste branili kuma premijera Vu?i?a, direktora JP „Elektromreže Srbije”?

– Re? je o lošem spinovanju. Kada je postojao taj problem oko priklju?ka i gra?evinske dozvole, Vlada ga je rešila za tri nedelje, mnogo pre nego što je tu pri?u lansirao Bojan Pajti?. Imali smo ve? potpisan ugovor sa EMS-om. Niti sam branila kuma, niti mislim da tom kumu treba odbrana i da treba baš Ana Brnabi? da ga brani. To je maliciozno, jer Pajti? zna da sam ja dovoljno stru?na za ovu poziciju.

Kao predsednica UO NALED-a, oštro ste kritikovali Zakon o finansiranju lokalnih samouprava. Taj zakon sada je prošao vladu. U kom trenutku je postao prihvatljiv?

– Zakon je bio u nacrtu ve? nekoliko meseci, a krajem 2015. godine on je bio na javnoj raspravi. Nisu bili dobri komentari, Nacrt je kritikovala Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), tražili su da se povu?e iz procedure, kritikovao ga je NALED ?iji sam ja bila potpredsednik, pa predsednik UO i to je bila najve?a glavobolja. Kada mi je premijer ponudio ovaj resor, rekla sam da ?e taj zakon biti problemati?an za lokalne samouprave u toj formi u kojoj je bio onda. A moram da ponovim da je nacrt promenjen tokom mandata tehni?ke vlade, upravo na inicjativu premijera i da je tekst koji sam videla kao ministar ve? bio izmenjen u konsultaciji sa ministrom Vujovi?em.

ČITAJTE:  Menadžeri gej kluba uhapšeni zbog LGBT ekstremizma

Da li su lokalne samouprave imale razumevanja?

– Apsolutno. Imala sam sastanak sa 102 predstavnika lokalnih samouprava. Naišli smo na veliko odobravanje. Shvataju da je to moralo da se uradi i cene što su i njihovi komentari uvaženi.

Osim ovog zakona, šta je još prioritet?

– Puna primena Zakona o opštem upravnom postupku. To je ono što ?e gra?ani najviše osetiti, kroz bolju uslugu javnih službenika, ve?u efikasnost u procesuiranju predmeta gra?ana i privrede.

Šta ?e konkretno osetiti?

– Vi kao gra?ani odete u opštinu i tražite izvod iz mati?ne knjige ro?enih, a sve ostalo što ide iza, poput uverenja o državljanstvu, izvoda iz mati?ne knjige ven?anih, treba da skupi javni službenik i da on završi ono zbog ?ega ste mu se obratili. To u ovom trenutku funkcioniše, ali ne onako kako bismo želeli.

?eka nas drugi krug racionalizacije, rekli ste da to negde zna?i otpuštanja, a negde dodavanja. Gde ?e biti zapošljavanja?

– Dva primera imamo. Jedan su inspekcije, gde se problem ogleda u tome što, na primer, legalni proizvo?a?i meda nisu zašti?eni od pojave proizvoda koji se na tržištu prodaju kao med, a to nisu, zbog dodataka koje sadrže. Da imamo ve?i broj inspektora, brže bismo sankcionisali subjekte koji nelegalno posluju i varaju gra?ane. Mogli bismo da zaštitimo legalno tržište i gra?ane koji misle da kupuju med. Drugo mesto gde nema dovoljno zaposlenih je Uprava za agrarna pla?anja. Bili su konkursi, ali nemamo dovoljno ljudi i ministar Nedimovi? i ja smo ve? razgovarali o tome.

ČITAJTE:  Žrtva policijske brutalnosti započela štrajk glađu

Kako planirate da unapredite rad zaposlenih, ovde su loše navike veliki problem?

– Obuke su klju?. Na tome ?emo raditi, kao i na pokretanju akademije za javnu upravu koja ?e biti nacionalna akademija za obuku službenika u javnoj upravi, a cilj koji je premijer postavio da je da ona bude formirana do sredine ovog mandata.

Da li strahujete da ?ete biti žrtvovani u nekoj eventualnoj rekonstrukciji?

– Ne vidim scenario u kojem iz ovog mogu da iza?em kao žrtva. Meni je pružena velika šansa i velika ?ast. Proba?u da uradim sve što mogu. Ovde sam dve nedelje i za to vreme sam imala punu podršku, efikasnu komunikaciju i s kabinetom premijera i s kolegama ministrima.

Premijer Vu?i? je rekao da ?ete biti na ?elu ministarskog tima koji ?e se baviti IT sektorom?

– Duboko verujem da IT sektor može da bude okosnica razvoja Srbije. U ovom trenutku u IT sektoru fali 15.000 stru?njaka, mislim da bismo toliko mogli odmah da zaposlimo. U tom smislu mislim da ?e biti klju? obrazovanje ljudi, širenje kapaciteta. Tu ?u dosta sara?ivati sa ministrom prosvete.

Vaš izbor obeležila su pisanja medija o vašoj seksualnoj orijentaciji. Šta biste voleli da se piše na kraju mandata?

– Volela bih da procentualno imamo manje sive ekonomije, da unapredimo privredni ambijent, volela bih da zaživi Zakon o opštem upravnom postupku. Volela bih da završimo elektronsko arhiviranje, da napravimo kontrolisaniji i uspešniji sistem finansija u lokalnim samoupravama – da možemo ranije da uhvatimo kada se sredstva nenamenski troše, a ne da sa?ekamo da neko zaduži opštinu za narednih 25 godina. Volela bih da sa kolegama iz Vlade na?em na?in da svi gra?ani u svakom trenutku imaju struju i vodu, volela bih da imamo akademiju za javnu upravu. Sve ovo mogu da uradim, a ako ne uradim, svi mogu da kažu: „Ana Brnabi? nije bila dobar ministar”.

ČITAJTE:  Homofobi vrebaju na Grindru

Kakva je situacija sa podizanjem plata ministrima ?

O tome u ovom trenutku još nismo razmišljali.

Da li imate podršku porodice i šta su vam rekli posle svih naslova?

– Imala sam punu podršku, pripremila sam ih na to, ali niko nije mogao da se spremi na toliki publicitet. Podrška najbližih je veoma važna da bi se ?ovek autovao.

Ko je Ana Brnabi? privatno?

– Nemam puno vremena za privatno. Vi?am se sa prijateljima. Imam dva psa, šetnja s njima mi zna?i. Volim da treniram, da tr?im, da idem u teretanu. Sad ne stižem, ali kada se slegnu stvari, nadam se da ?u ponovo krenuti. To je važno za psihi?ko zdravlje. I dalje idem u „Centralu” na pi?e, u „Lovac” na roštilj. Uvek imam košulju, samo košulje nosim, ?ak i na plaži. Nisam zimski tip, ne skijam, ali imam ku?u na Krku u Hrvatskoj i tamo letujem.

Kako su tekli vaši razgovori s premijerom Vu?i?em oko ulaska u vladu?

– Imali smo komunikaciju desetak dana pred formiranje vlade, ali bez ikakve konkretne ponude. Pitao me je da li može da ra?una na mene i ja sam rekla “da”. Nije bilo na prepad. O?ekivala sam, ali sam u poslednjem trenutku saznala koji resor mi je namenio. I prihvatila sam odmah.

Izvor: Blic


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.