Osuđen otac zbog mržnje prema sinu zato što je gej


Prva krivična presuda u Srbiji u kojoj je motiv mržnje uzet u obzir prilikom odmeravanja kazne, odnosi se na slučaj oca koji je vršio nasilje prema sinu i supruzi zbog predrasuda prema gej populaciji (LGBT) kojoj pripada i njegov sin.

Na osnovu optužnog predloga Prvog osnovnog tužilaštva u Beogradu, koje je uspelo da dokaže pred sudom da je krivično delo izvršeno iz mržnje i predrasuda prema LGBT osobama, otac nasilnik je osuđen na uslovnu kaznu zatvora od godinu dana sa rokom provere od tri godine.

Istom presudom izrečena mu je i zabrana prilaska žrtvama, sinu i supruzi, kažu za Tanjugu u Prvom osnovnom tužilaštvu i ističu da je u pitanju pravosnažna presuda.

“Tužilaštvo je dokazalo da je navedeno krivično delo optuženi izvršio iz mržnje prema svom sinu zbog njegove seksualne orijentacije, te da je nasilje koje je preduzimao prema sinu i supruzi učinjeno iz predrasuda i mržnje prema grupi kojoj njegov sin pripada”, rečeno je Tanjugu u tom tužilaštvu.

ČITAJTE:  Nevladine organizacije traže rezultate istrage slučaja torture LGBT osoba

Tokom istrage i pred sudom utvrđeni su diskriminatorni motivi zbog čega je tužilaštvo u završnoj reči predložilo strože kažnjavanje optuženog.

Tužilaštvo je tokom krivičnog postupka zauzelo stav da je takvo ponašanje optuženog društveno neprihvatljivo i da ima posledice ne samo u odnosu na žrtvu, već i na grupu kojoj žrtva pripada.

“Ovim stavom tužilaštvo je iskazalo da je kod normiranja zločina iz mržnje i primene člana 54a Krivičnog zakonika izražena i preventivna uloga, a ne samo strože kažnjavanje”, kažu u tužilaštvu i dodaju se je time poslata jasna poruku da tužilaštvo ne gleda blagonaklono da bilo ko ugrožava žrtvu zbog njene pripadnosti određenoj društvenoj grupi prema kojoj ima predrasude i oseća mržnju.

“Zločin iz mržnje” uveden je u krivično zakonodavstvo Srbije 24. decembra 2012. godine, u članu 54a, kao posebna okolnost za odmeravanje kazne za krivično delo učinjeno iz mržnje.

ČITAJTE:  Policajci vršili torturu i seksualno zlostavljanje dve LGBT osobe u Beogradu

Ovom odredbom propisano je da „ako je krivično delo učinjeno iz mržnje zbog pripadnosti rasi i veroispovesti, nacionalne ili etničke pripadnosti, pola, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta drugog lica, tu okolnost sud će ceniti kao otežavajuću okolnost, osim ako ona nije propisana kao obeležje krivičnog dela”.

Kako su za Tanjug rekli u tužilaštvu, iako je prošlo više od pet godina od donošenja ovog zakona, praksa ukazuje na određene nejasnoće važećeg zakonskog rešenja, koje otežava adekvatnu primenu člana 54a Krivičnog zakonika.

Zbog toga je Republičko javno tužilaštvo u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji izradilo „Smernice za krivično gonjenje zločina iz mržnje”, da bi se javnim tužiocima ukazalo na značaj normiranja zločina iz mržnje, kao i na njihovu dužnost da sprovedu efikasnu istragu u otkrivanju i krivičnom gonjenju učinilaca ovih krivičnih dela, u skladu sa međunarodnim standardima, ističu u tužilaštvu.

ČITAJTE:  U Švedskoj granica za operaciju promene spuštena na 16 godina

U tužilaštvu pojašnjavaju da je za efikasno krivično gonjenje učinilaca krivičnih dela učinjenih iz mržnje pretpostavlja otkrivanje mržnje kao pobude za izvršenje krivičnog dela u što ranijoj fazi.

Javni tužilac treba da prikupi i u optužnom aktu predloži sve dokaze na osnovu kojih se utvrđuje da je krivično delo učinjeno iz mržnje, dok sudovi prilikom odmeravanje kazne u ovakvim slučajevima, pored okolnosti iz člana 54. Krivičnog zakonika, mržnju kao pobudu za izvršenje krivičnog dela treba obavezno da cene kao otežavajuću okolnost.

Osim toga, javni tužilac treba da u činjenični opis dela u optužnom aktu unese i okolnosti iz kojih proizilazi da je konkretno krivično delo učinjeno iz mržnje u smislu člana 54a Krivičnog zakonika.

Izvor: RTV


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

One comment

  1. ovo je mačoistički postavljena civilizacija, svi treba da budu mačo, lakše će otac-homofob da prihvati kćerku lezbejku (poznato vam je ono: “Ti si ćerko tatin sin” ) nego da prihvati sina koji je nežan i igra se lutkama…naročito na ovom brdovitom Balkanu…Najviše ih vređa činjenica kako to da od “takvog” materijala od kojih su oni načinjeni ispadne nešto “nastrano” i “izopačeno”…U svojoj prostoti ne znaju da od takve dece postanu najbolji dekorateri, umetnici ili frizeri, a od previše mačo dečaka postanu zgubidani- navijači ili mafijaši-dileri što mu dođe na isto…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.