Daniel Pinter izbeglica u Nemačkoj

Daniel Pinter Dženi, seek LGBT aktivista i srpski drag queen napustio Srbiju i zatražio status izbeglice u Nema?koj.

Zašto sam napustio Srbiju u tri po?etne ta?ke:

1. Zato što nemam više 7 godina da ?ekam da me institucije sistema zaštite od huligana i da me na kraju ne zaštite.

2010. godine me je huligan sa imenom i prezimenom Predrag Prgi? iz Be?eja napao zbog mog svojstva LGBT osobe i u?eštvovanja u organizaciji Parade ponosa u Srbiji, ask tri godine je sudu trebalo da donese kona?nu odluku da je on kriv za to što mi je razbio arkadu i zamalo nije izbio oko, i da ga zbog toga osudi na 4 ( ?etiri ) evra kazne u prekršajnom postupku, a u parni?nom postupku da ga obaveže da meni, na ime naknade štete, isplati nov?ani iznos od 1000 ( hiljadu ) evra. Tokom postupka je sud dva puta u korist tuženog smanjivao iznos dosudjene mi naknade štete. ?ak i takva, presuda do 2017. godine nije izvršena.
Ovakvo iskustvo i blaga kaznena politika spram nasilnika obeshrabruje svaki novi napor da se u sli?nim situacijama za zaštitu od nasilja obratim nadležnim institucijama u Srbiji.

2. Zato što u Srbiji nije mogu?e ni da diskriminisani pomognu diskriminisanima

U oktobru 2016. godine je gospo?a Marija Proti?, majka sedmogodišnje devoj?ice sa autizmom iz Novog Sada, odlu?ila da mene, kao diplomiranog pravnika i transrodnu osobu, angažuje da budem pedagoški asistent njenoj ?erkici u školi. Iako njena ?erka ima po zakonu pravo na pedagoškog asistenta, a ja ispunjavam sve uslove da radim taj posao, uz to me je i majka te devoj?ice odabrala za to, nikad nisam stupio na dužnost, bez obzira na to što je Marija Proti? pisala i slala dopise, žalbe i urgencije svim nadležnim institucijama u Srbiji traže?i da se njenoj k?erki realizuje pravo na pedagoškog asistenta u školi i da to budem ja.

3. Zato što niko nije siguran da ne?e nevino biti optužen i maltretiran pred sudom

Godinu dana traje pred sudom postupak protiv mene zbog optužbe da sam “uništio i oštetio tu?u stvar”, odnosno razbio kamenom ulazna vrata na RTV Vojvodine, ustanove u kojoj sam nekad radio i iz koje sam svojom voljom otišao još 2003. godine. Nemaju?i dokaza da me osudi, a ne žele?i ni da donese osloba?aju?u presudu, sud od januara prošle, 2016. Godine, poziva na pretrese svedoke, koji nemaju potrebna saznanja, odustaje od njih, pa predlaže nove, ne ostavljaju?i mi prostor da predvidim koliko ?e puta i koliko još svedoka sa RTV Vojvodina pozvati da me na sudu “prepoznaju”, ni koliko ?e to sve ukupno vremena da traje. Umoran i izmaltretiran tim jednogodišnjim postupkom, predložio sam da se na sud, kao svedoci, odjednom pozovu svi uposlenici iz te medijske ku?e da svedo?e i da se postupak kona?no privede o?ekivanom kraju, me?utim taj moj zahtev nije uvažen. Tako?e sam dao ocenu da je postupak koji se protiv mene vodi nezakonit i nemoralan iz još jednog razloga : Gospodin Nenad ?anak, ugledni srbijanski politi?ar, zaista je oštetio i uništio ulazna vrata na RTV Vojvodine još 2001. godine i protiv njega je tada bilo više nego dovoljno dokaza, jer je to uradio pred tv kamerama u direktnom tv prenosu, pred o?ima cele nacije, pa ipak zbog toga protiv njega nije vo?en nikakav postupak pred sudom u Novom Sadu, ni pred ni jednim drugim, iako su bili ispunjeni svi uslovi da gospodin ?anak bude procesuiran i kažnjen. To što se danas postupak za isto delo vodi protiv bilo koga u Srbiji, a naro?ito protiv mene, koji sam lažno optužen, osnov je za zaklju?ak da pred zakonom u Srbiji nisu svi jednaki.

Ima toga još……
Eisenhüttenstadt, Nema?ka, 4.02.2017.
U izbeglištvu
Daniel Pinter Dženi

Izvor: Kontra portal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.