U Austriji zvanično “treći” pol


U Austriji će ubuduće ljudi koji smatraju da nisu ni muškog ni ženskog pola, u zvanična dokumenta moći da upišu novi polni identitet, ali je još otvoreno pitanje koji će se naziv koristiti za “treći” pol.

Ustavni sud Austrije doneo je odluku da osobe čiji pol nije jasno muški ili ženski imaju pravo na odgovarajući upis u registar građana.

Odluka najviše sudske instance se zasniva na Članu 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima, koja zahteva poštovanje privatnog i porodičnog života, u šta spada i zaštita identiteta, individualnosti i integriteta ličnosti, tako i polnog identiteta.

Sud je ustanovio da pravo na individualni polni identitet obuhvata da svi ljudi moraju da prihvate samo one opise pola kroz državna pravila koji odgovaraju njihovom polnom identitetu.

Što se naziva trećeg pola tiče Ustavni sud se nije o tome izjašnjavao, a u upotrebi su do sada bili “divers” i “inter”.

Komisija za bioetiku pri kancelariji kancelara Austrije već je izradila svoje predloge.

Izvor: Mondo


ČITAJTE:  Savet Evrope dao "zeleno svetlo" Nacrtu zakona o istopolnim zajednicama

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.