Suga

Šuga je jedna od naj?eš?ih seksualno prenosivih infekcija, ambulance jer se lako prenosi kontaktom s kožom. Ve?ina muškaraca se le?i samo kod ku?e. Šta izaziva šugu? Šuga je kožna infekcija […]

Read more
1 196 197 198