Uticaj LGBT prava na razvoj turizma i strana ulaganja


Konferencija “The Economist: Svet u 2017.” održana je 15. decembra u Domu Narodne skupštine, order u organizaciji Color Press Grupe koja sedmu godinu zaredom u saradnji sa londonskim magazinom “The Economist” izdaje srpsko izdanje godišnjaka, i okupila je zvani?nike Vlade Srbije, ambasadore, ekonomiste, stru?njake i vode?e privrednike iz Srbije i regiona.

Na konferenciji se govorilo o tome šta nas o?ekuje u narednoj godini, a neke od tema su bile izbegli?ka kriza, Evropska unija, energetika, ekonomija, privreda, preduzetništvo, demetropolizacija, LGBT prava i turizam i mnoge druge.

Na panelu pod nazivom “Pink Economy: Uticaj LGBT prava na razvoj turizma i strana ulaganja” u?estvovali su

Nj.E. Dr Alona Fischer Kamm, ambasador Izraela u Beogradu
Boris Mili?evi?, ?lan Glavnog odbora SPS
Mina Sre?kovi?, Hotel Crystal , Beograd
Anita Stankovi?, Dramatics Man
Jasmina Blagojevi?, Turisti?ka agencija Spartacus
Ian Johnson, Out Now, London PREZENTACIJA
Miroslav ?or?evi?, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu

Moderator: Vanja Kova?ev

Kompletan panel poslušajte u videu:

Izvor: Svet

" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=Uticaj+LGBT+prava+na+razvoj+turizma+i+strana+ulaganja&url=http%3A%2F%2Fgayecho.com%2Fnews%2Futicaj-lgbt-prava-na-razvoj-turizma-i-strana-ulaganja%2F&via=">">Tweet
8 Shares

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.