U Hrvatskoj eskalira govor mržnje protiv Srba, LGBT i Roma

U hrvatskoj javnosti eskaliraju rasistički govor i mržnja protiv Srba, Roma i LGBT osoba, upozorava se u izveštaju Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije Saveta Evrope. U izveštaju koji analizira zakonski okvir, rasistički i homofobni ili transfobni govor mržnje, nasilje i politiku integracije, upozoreno je na jačanje nacionalizma, posebno među mladima, i to često u obliku veličanja bivšeg fašističkog ustaškog režima.

U regionalnim medijima i na internetu uobičajeni su rasistički i ksenofobični izrazi protiv Srba, LGBT osoba i izbeglica, kao i uvredljiv jezik o Romima. Događaju se i fizički napadi na te grupe i njihovu imovinu.

Savet Evrope kritikuje neadekvatan odgovor hrvatskih vlasti na takvo jačanje netolerancije jer se sve to često ne smatra krivičnim delom, a većina slučajeva govora mržnje i nasilja motivisanog mržnjom tretira se kao – prekršaj. U izveštaju se napominje da se hrvatski propisi protiv mržnje retko primenjuju, a kao razlog za to navedeno je neznanje i nestručnost tela za sprovođenje zakona i pravosuđa.

Odgovori hrvatskih vlasti na te incidente ne mogu se smatrati u potpunosti primerenim, naprotiv, vlasti retko upućuju bilo kakve poruke protiv govora mržnje. Odredbe o rasističkoj motivaciji kao otežavajućoj okolnosti takođe se retko primenjuju zbog manjka znanja i stručnosti u pravosuđu u prepoznavanju govora mržnje, piše u izveštaju.

Romi su i dalje suočeni sa visokim nivoom društvene isključenosti, a podaci sugerišu da su njihove stope zaposlenosti alarmantno niske, a stope preranog napuštanja škole i dalje visoke. Izveštaj sugeriše da bi hrvatske vlasti trebale da uvedu obavezno obrazovanje o ljudskim pravima u sklopu građanskog vaspitanja i obrazovanja u školski sistem, posebno kada je reč o ravnopravnosti i zabrani diskriminacije.

Osim toga, hrvatski političari i visoki funkcioneri, kao i političke stranke, trebali bi da osuđuju govor mržnje i promovišu toleranciju.

Izvor: Blic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.