Teško proceniti broj transrodnih osoba u Crnoj Gori

U Crnoj Gori teško je procijeniti broj transrodnih osoba, stomach a organizacija Kvir Montenegro ostvarila je kontakt sa njih 15, kazao je koordinator Programa za zaštitu i promociju ljudskih prava transrodnih osoba u Kvir Montenegru, Jovan Uli?evi?.

On je, u intervjuu za PR Centar povodom Me?unarodnog dana sje?anja na žrtve transfobije 20. novembar, kazao da grupa “Transovci”, koja je nedavno osnovana u okviru organizacije Kvir Montenegro, broji oko deset ?lanova.

“U okviru grupe “Transovci” sprovodimo razne aktivnosti koje su fokusirane na podizanje vidljivosti trans osoba i edukovanje, kako same LGBT zajendice, tako i šire zajednice o trans temama. Zato se naše aktivnosti odnose na organizovanje radionica, tematskih filmskih ve?eri, organizovanja raznih uli?nih akcija radi podizanja svijesti o trans osobama u opštoj populaciji”, rekao je Uli?evi?.

Prema njegovim rije?ima, teško je procijeniti koliko transrodnih osoba ima u Crnoj Gori, navode?i da u Kvir Montenegru, pored deset ?lanova grupe “Transovci”, imaju kontakt sa još pet trans osoba.

“Važno je napomenuti da je grupa “Transovci” nastala iz grupe samopodrške trans osoba koju je organizovao Kvir Montengro od 2013 godine. Grupa je rasla i samim tim smo dolazili u kontak sa više osoba koje su van trenutne aktivisti?ke grupe”, naveo je Uli?evi?, navode?ui da trenutno imaju kontakt sa pet osoba koje nisu ?lanovi grupe.

On je objasnio da su transrodne sve one osobe ?iji se rodni identitet ne podudara sa biološkim polom, odnosno ?iji rodni osje?aj nije u podudarnosti sa polom koji im je pripisan ro?enjem.

“Mnogi smatraju da su transrodne samo one osobe koje popularno re?eno “mijenjaju pol” odnosno prilago?avaju pol svom rodnom osje?aju, me?utim, ne radi se samo o tome. Transrodne osobe obuhvataju ?itaj spektar identiteta svih onih identiteta koji nadilaze rodne norme koje su ustaljene u našem društvu“, istakao je Uli?evi?.

Na pitanje da li transrodne osobe teže da promijene pol, Uli?evi? je kazao da ne teže sve transrodne osobe tome.

“Nekim trans osobama je jako važno da svoj pol prilagode svom rodnom osje?aju. Dosta trans osoba je jako zadovoljno svojim tijelom i jako im je važno da rodni identitet bude prihva?en onakav kakav jeste”, rekao je Uli?evi?.

On smatra da postoje predrasude prema trans osoboma, i one su, kako je naveo, najviše ukorijenjene u striktnim podjelama rodnih uloga na muškarce i žene.

“Ove predrasude se najviše ogledaju na mjestu koje treba da je najsigurnije za svaku osobu, a to je porodica. Ove predrasude su ?esto razlog zašto porodica ne prihvata transrodne osobe, jer su od startu osude od ostatka društva“, kazao je Uli?evi?.

On je rekao da te predrasude dovode do raznih problema sa kojima se srije?u  transrodne osobe u svom svakodnevnom životu, bilo da su to, kako je naveo, problemi u poslu, obrazovanju, jednostavno u odlasku u porodicu, „i bilo kakvom kontaktu sa osobama koje dovode u pitanje izged ili rodni identitet trans osoba“.

Kvir Montenegro je, kako je ukazao Uli?evi?, cijelu ovu sedmicu posvetio obilježavanju Me?unarodne nedjelje podizanja svijesti o trans osobama.

“Ove sedmice smo aktivnosti fokusirali na našu LGBT zajednicu, zato što smo shvatili da je nepoznavanje trans identiteta u velikoj mjeri  zastupljeno i u samoj LGBT zajednici, što govori o nevidljivosti T slova u LGBT akronimu“, precizirao je on.

Kvir Montenegro je, kako je pojasnio Uli?evi?, novembar posvetio podizanju vidljivosti  trans osoba kroz razne aktivnosti, radionice, tematsko filmsko  ve?e sa puštanjem filma trans tematike. „Organizovali smo ve?e žive biblioteke, gdje su trans osobe razgovarale sa osobama iz zajednice o svom identitetu i problemima sa kojima se svakodnevno srije?u“.

Upitan na koji na?in ?e Kvir Montenegro obilježiti Me?unarodni dan sje?anja na žrtve transfobije, Uli?evi? je kazao da ?e nastaviti aktivnosti koje se odnose na podizanje vidljivosti trans osoba.

“Tako?e, planiramo veliku vidljivost trans zajenice na samoj Povorci ponosa i Pride Weeku-u kroz razne aktivnosti”, rekao je on.

Izvor: Vijesti online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.