Samo nas zanima kako se troše sredstva za poboljšanje našeg položaja

Gej lezbejski info centar želi da demantuje navode UNDP-a obavljene u dnevnom listu Danas 2. oktobra 2018. koji nastavlja da obmanjuje javnost, te ne nudi objašnjenja za skandalozno raspolaganje sredstvima niti za neostvarivanje projektnih ciljeva.

Naime, sagovornici UNDP-a Danijela Šever Radovanović kaže kako je predsednik GLIC-a Predrag Azdejković učestvovao na projektu te da za vreme trajanja projekta nije izneo primedbe i komentare. Azdejković nije imao funkciju na projektu niti je učestvovao u bilo kom zvaničnom kapacitetu koji bi mu dao uvid u aktivnosti, sredstva i način njihovog raspolaganja tako da nije bilo moguće da se reaguje na podatke koji tada nisu bili dostupni odnosno predstavljeni učesnicima. Azdejković je učestvovao kao zainteresovana strana. S druge strane to kada je GLIC reagovao je u potpunosti irelevantno jer ne utiče na kontroverzne postupke UNDP-a.

Netačno je da je za Srbiju izdvojeno 50 hiljada dolara jer je samo dvodnevna konferencija koja je održana u prostorijama UN na Novom Beogradu budžetirana sa 80 hiljada dolara, plata koordinatora za Srbiju je 30 hiljada, potom 15 hiljada za sajt koji je radila organizacija ERA registrovana u Srbiji kao i 10 hiljada za izradu izveštaja i tako dalje. Takođe, nas kao LGBT zajednicu u Srbiji ne treba da zanima kako UNDP kao međunarodno preduzeće samo sebe uređuje, već nas samo zanima kako se troše sredstva za poboljšanje našeg položaja i kako se ostvaruju ciljevi projekta.

Što se tiče odbijanja Skajp razgovora on je uistinu odbijem pošto je UNDP poslat pismeni upit koji sadrži spisak jasnih i preciznih pitanja na koja nisu odgovorili čak i posle drugog elektronskog pisma u kome se zahteva pismena komunikacija a ne putem Skajpa. Potom je GLIC odličio da ode instancu više i predoči problem USAID-u i Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu.

Moramo da priznamo da je komično da UNDP u svojoj izjavi ne komentariše to da projektni rezultati nisu ostvareni niti platu koordinatora projekta od neverovatnih 115 hiljada dolara ili to da je najveći deo projekta utrošen na njihove plate. Ovakvo skandalozno, bahato i obmanjujuće ponašanje je neprihvatljivo za agenciju UN-a, ali se bojimo da to nije ni prvi ni poslednji slučaj, te želimo da ohrabrimo druge organizacije, pre svega ženske da javno istupe sa svojim podacima.

Naša pitanja UNDP-u i dalje ostaju bez odgovara i nastavljamo da ih tražimo:

Kojim podacima dokazujete ostvarivanje ciljeva projekta da su povećani kapaciteti civilnog društva i države za rad na LGBT pitanjima i kako je poboljšano prikupljanje podataka kada predstavljeni izveštaju predstavljaju kompilaciju već dostupnih podataka!

Na osnovu čega je formirana visina honorara regionalnog koordinatora od 115 hiljada dolara?

Kako opravdavate visoku cenu regionalne konferencije od 80 hiljada dolara koja je održana u vašim prostorijama?

Kako je formirana cena za prevođenje od 20 hiljada dolara?

Kako opravdavate cenu sajta od 15 hiljada dolara koji je u stvari veb prezentacija organizacije ERA?

Kako objašnjavate da je više od pola budžeta otišlo na honorare za tehničke poslove, uglavnom koordinatore, dok je na stručne koji su krucijalni za ovaj projekat otišlo oko 10 odsto?

Izvor: Danas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.