Poziv za vršnjačke edukatore omladine Jazas-a Kragujevac


Omladina JAZAS-a Kragujevac, u okviru projekta “Volonterizam: prava i odgovornosti” raspisuje poziv za novu generaciju vršnjačkih edukatora/ki! Cilj kompletnog prijekta je unapredđenje sistema volontiranja mladih u Srbiji kroz povećanje broja kvalitetnih programa za volontiranje mladih na lokalu; unapređenje kapaciteta omladinskih organizacija u Srbiji u oblasti volonterskog menadžmenta; zagovaranje za sistemska rešenja u oblasti priznavanja volonterskog rada u Kragujevcu.

Prva faza projekta usmerena je na mlade volontere, jačanje njihovih kapaciteta za razumevanje volonterizma i aktivizma, ali i pružanje znanja u oblasti HIV prevencije i razvoj veština potrebnih za vršnjačku edukaciju.
Obuka za volontere/vršnjačke edukatore biće održana od 21. do 25. avgusta 2017. godine u Vrnjačkoj Banji, u etno kući Gočko. Obuka će okupiti 26 mladih osoba iz Kragujevca, Novog Sada, Požarevca, Zaječara i sa njima će se intenzivno raditi 5 dana. Obuka je koncipirana kao trening za vršnjačke edukatore/ke, pa će učesnici/e biti obučeni/e i kako da stečeno znanje efikasno prenesu na druge mlade ljude

Uslovi za prijavu:

• Srednjoškolci (15-17 godina) sa teritorije Kragujevca, Novog Sada, Požarevca, Zaječara (ili okolnih mesta),
• Saglasnost roditelja/staratelja,
• Motivisanost za unapređenje znanja u oblasti HIV/AIDS-a,
• Motivisanost za prenošenje znanja vršnjacima.
Svi učesnici/e biće u obavezi da nakon treninga sprovedu vršnjačke edukacije u svojim školama, uz pomoć i mentorstvo partnerskih organizacija.
Formular za prijavu možete naći na sajtu www.jazaskg.rs, a prijave traju do 10. avgusta 2017. godine do 23:59.

Agenda treninga biće naknadna dostavljena učesnicima/cama. Odabrani/e učesnici/e biće obavešteni/e do 14. avgusta.
Učešće na treningu je besplatno, a sve troškove, uključujući prevoz, radni materijal, smeštaj i hranu tokom trajanja treninga pokrivaju organizatori.

Projekat “Volonterizam: prava i odgovornosti” realizuje Omladina JAZAS-a Kragujevac, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Partneri: Omladina JAZAS-a Novi Sad, Omladina JAZAS-a Požarevac, Timočki omladinski centar, Krovna organizacija mladih Srbije, Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, Mladi istraživači Srbije.

Izvor: iKragujevac


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *