Konkurs za idejno rešenje postera “Promena je u nama”

Udruženje „Crvena linija” iz Novog Sada, information pills u okviru kampanje „Promena je u nama”, capsule raspisalo je konkurs za idejno rešenje postera koji podsti?e prevenciju HIV/AIDS-a i zaštitu reproduktivnog zdravlja. Rok za prijavu radova je 11. novembar do 12 ?asova.

Pravo u?eš?a na konkursu imaju mladi od 15 do 25 godina.

Poster mora da podsti?e prevenciju HIV/AIDS-a i zaštitu reproduktivnog zdravlja i ne sme da sadrži bilo koji vid disktriminacije ili govor mržnje, store navodi se u pozivu.

Rad treba da bude formata A2, dimenzije 420 x 594 mm (.psd ili .cdr format).

Svi zainteresovani svoje predloge mogu poslati putem mejla support@crvenalinija.org.

Blagovremeno pristigli radovi bi?e pregledani od strane stru?ne komisije kako bi se izbegli mogu?i diskriminativni sadržaji. Nakon selekcije, odabrani radovi bi?e objavljeni na zvani?noj Facebook stranici udruženja „Crvena linija”.

Najbolji radovi bi?e oni koji prikupe najviše like-ova. Glasanje po?inje 11. novembra u 18 ?asova i traja?e do 14. novembra u podne.

Odabrani radovi ?e se štampati u vidu postera, razglednica i distribuirati u školama i drugim javnim mestima bitnim za mlade.

Kampanja „Promena je u nama” obuhvata niz doga?aja i aktivnosti usmerenih na smanjenje stigme i diskriminacije mladih iz osetljivih grupa i doprinos novih medija u promociji prevencije HIV/AIDS-a me?u mladima.

Program je podržan od strane Grada Novog Sada – Gradske uprave za zdravstvo.

Izvor: RTV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.