Dan akcije za trans depatologizaciju i dan svesti o interseks osobama

Gayten-LGBT ove godine obeležava dan akcije za depatologizaciju trans identiteta, side effects 22. oktobar i dan svesti o interseks osobama 26. oktobar, check u sredu 26. oktobra u prostorijama NDI, shop Bokeljska 7, II sprat, stan 2, od 18.30 ?asova.

Pozivamo vas na druženje i diskusiju povodom ovih važnih datuma, a predstavi?emo vam i dokumentarni film Intersexion, priznato i nagra?ivano delo koje se bavi istraživanjem sveta interseks osoba. Više o ovom filmu i trejler na  sajtu.

Vidimo se u prostorijama NDI Serbia, u sredu 26. oktobra od 18.30 ?asova!

Me?unarodni dan akcije za depatologizaciju trans identiteta ove godine obeležava se 22. oktobra. STP (Stop trans pathologization/Stop patologizovanju trans identiteta) je me?unarodna kampanja koja se fokusira na depatologizaciju trans identiteta.

Osnovni ciljevi ove kampanje su ukidanje kategorija „rodne disforije“/“poreme?aja rodnog identiteta“ iz dijagnosti?kih priru?nika (DSM Ameri?kog psihijatrijskog udruženja i ICD Svetske zdravstvene organizacije), kao i borba za zdravstvena prava trans osoba. Kako bi se olakšalo pokrivanje zdravstvene nege trans osoba iz budžeta, ova kampanja predlaže uklju?ivanje nepatologizuju?eg re?nika u ICD-11.

Od 2009, svakog oktobra, Kampanja stop patologizaciji trans identiteta obeležava Me?unarodni dan akcije za depatologizaciju trans identiteta, razli?itim dešavanjima, akcijama i ostalim aktivnostima u mnogim gradovima širom sveta. Oktobra prošle godine, održan je veliki broj akcija za depatologizaciju trans identiteta u razli?itim gradovima sveta, a u Beogradu i Srbiji, Gayten-LGBT je ovaj datum obeležio na konferenciji Trans, interseks, queer: osvrti i novi horizonti, odgovaraju?om panel diskusijom na kojoj je razmatrano pitanje interseksualnosti, na?ina na koji se tretira u medicini, kroz prizmu ljudskih prava itd.

Dan svesti o interseks osobama je dan koji se obeležava na me?unarodom nivou, sa ciljem da skrene pažnju na probleme s kojima su interseks osobe suo?ene. Ovaj datum je izabran zato što je tog dana održan prvi javni protest interseks osoba u Severnoj Americi – 26. oktobra, 1996, ispred prostora u Bostonu u kom se održavala godišnja konferencija Ameri?kog udruženja pedijatara.

Interseks aktivisti/kinje iz Interseks društva Severne Amerike, Morgan Holms i Maks Bek, zajedno sa saveznicima/ama iz Transeksualne opasnosti, uklju?uju?i i Rikija Vilkinsa organizovali su skup. Grupa je protestovala nose?i banere na kojima je pisalo „Hermafroditi sa stavom“. Ovaj dan se obeležava od 2003. godine.

Me?unarodni dan svesti o interseks osobama je me?unarodni dan grassroots akcije kojim se želi staviti ta?ka na stid, tajnovitost i neželjenje kozmeti?ke zahvate na interseks bebama i deci. Ovaj dan predstavlja i priliku za diskusiju i politi?ku akciju.

Izme?u 26. oktobra i 8. novembra, interseks organizacije nastoje da skrenu pažnju javnosti na izazove s kojima se interseks osobe sre?u, a kulminira Danom se?anja na interseks osobe, koji se obeležava na dan ro?enja Erkulin Barben, 8. novembra i tako?e je poznat kao Dan solidarnosti sa interseks osobama.

Izvor: Gayten LGBT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.