Caitlyn Jenner iskreno o intimi sa muškarcima i ženama


Nakon prvobitne pompe koja se podigla oko promene pola Bruca Jennera, ed  o?uha Kim Kardashian, adiposity Caitlyn Jenner se povukla iz javnosti i posvetila isklju?ivo tribinama na kojima je ohrabrivala sve transrodne osobe do kojih je mogla da dopre. Ona je priznala da joj je istupanje u javnosti donelo važnu ulogu u društvu jer je mogla svoj glas da iskoristi za nešto dobro i promeni ljudima živote, ed ali i da joj je, sa druge strane, smetalo to što su se mnogi fokusirali na neke druge, potpuno banalne stvari.

U memoarima Tajna mog života Caitlyn isti?e da poslednji put želi da govori o nekim stvarima, kako bi stavila ta?ku na sva naga?anja jednom zasvagda. Ona je otkrila da nikada pre nije imala seks sa muškarcima, ali da sada ne isklju?uje tu mogu?nost kada je došlo do uklanjanja svih muških organa. “Da li ?u se možda ponovo zaljubiti u neku ženu? To je sasvim mogu?e. Da li ?u imati seks sa njom? Ne verujem da ?e se to desiti ponovo ikada.”

Osim toga, Caitlyn se dotakla i odnosa koji je imala sa porodicom, a koji je znatno druga?iji od onog koji je prikazan u rijalitiju. “Mesecima me nisu pose?ivali niti zvali, ako ne ra?unamo one površne poruke ‘Kako si’.”

Izvor: Tra?ara


One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.