Herman Melvil: Bili Bad

melvil bili badRoman ”Bili Bad” je ostao nezavršen kada je Melvil umro, te je štampan 1924. godine, a definitivna verzija pojavila se tek u 1962. godini. Radnja se događa krajem XVIII veka, u vreme kada su Engleska i Francuska bile u ratu. Bili Bad, prelepi mornar, miljenik brodske posade, postaje meta opakog krijumčara oružja Klagerta, koji će ga optužiti da je pripremao pobunu mornara. Mada je nevin, Bili ne ume da odbaci neosnovane optužbe, pa slučajno ubija Klagerta. Kapetan broda Ver shvata da se Klagert beskrupulozno poneo prema Biliju i zaslužio da bude ubijen, ali se plaši reakcije ostalih mornara ako Bili ne bude kažnjen. Stoga, sud osuđuje Bilija na vešanje – za ubistvo. Poslednje njegove reči su: ”Živeo kapetan Ver”, što kapetanu ostaje u svesti do kraja života, te kada je umirao, ranjen od Francuza, on mrmlja Bilijevo ime kao poslednje reči.

Knjigu možete naći:

Biblioteka grada Beograda

0 Shares