E. M. Forster: Moris

e m forster morisGodine 1912. Forster je posetio glasovitog homoseksualca Edvarda Karpentera, engleskog borca za poštovanje prava homoseksualaca, koji je sa svojim ljubavnikom, iz redova radničke klase, slobodno živeo u svojoj seoskoj kući u Derbisiru. Ta ljubavna veza je postala model za vezu između Morisa i Aleka, lovočuvara, u romanu ”Moris”, koje je Forster počeo da piše u 1913. godini, ali nije imao hrabrosti da ga objavi za života.

”Moris” je jedini njegov roman sa homoseksualnom temom. U njemu se opisuje britansko društvo neposredno posle suđenja Oskaru Vajldu. Revidiran je mnogo puta, a definitivno štampan 1971. godine, nakon Forsterove smrti.

Knjigu možete naći:

Narodna biblioteka Srbije
Biblioteka grada Beograda
Narodna biblioteka “Stevan Sremac” Niš
Gradska biblioteka u Novo Sadu

0 Shares